Sort:  

Chắc nay hoặc mai thôi @nguyentienduc, cám ơn đã quan tâm đến bài viết.

Em hãy follow @carlpei và anh cũng sẽ đưa lên FB