My thoughts about STEEM as a creator / PL: Moje przemyślenia o STEEM z punktu widzenia twórcy

in steem •  7 months ago  (edited)English (Polski poniżej)

Since I am already almost 2 months on the platform, I would like to share with you my thoughts about the platform from the creator's point of view. Those who know me a little, know that I have been taking photos for over 5 years. So far, I have posted my works on social platforms as Facebook, Instagram, 500px, fstoppers, maxmodels, and a few smaller ones. I've been doing this for years, but I see a progressive decline in these platforms. From my point of view, real-scale platforms, namely Facebook and Instagram, have been heading downward for several years. On many forums I have heard complaints from fellow photographers that FB and IG keeps followers as hostages. Something that personally irritates me the most is the fact that when I do not add anything to Facebook for a few days and I get a message from the site that "XXX people have not heard anything from you, add a new post!". Then, after adding it, I almost always get information like "pay this and that and reach those users". Duplicity and a complete lack of translation into commercial orders effectively discourages greater involvement in the platform. Many photographers feels the same, even those with fanpages around 100k + like-s and for many of them it leads to close their accounts.

In meanwhile I've just found STEEM. I read a moment about its assumptions, ideas and pre-implementations and I've decided to give it a try. It's good that I did not have to wait, like my friend, about 20 days to open an account, because I would probably forgot about it. I think that thanks to this we can lose as a community quite a large group of people. Initially it was hard to find myself in the complexity of names, sometimes I had the impression that the names were given by a fan of RPG games - unfortunately it does not look professional (POWER? MANA?). Anyway, you can get used to it. Very helpful at the beginning turned out to be Steemd and SteemWorld thanks to which I could follow VP and RC values, responses to comments or other interesting information. After adding a few posts, reading a few guides I came across steem.chat . There, I met some interesting people on the #general channel like @apsu or @suesa, or compatriots from the #polish channel as @gandalf, @fervi, @nervi, @jacekw, @pkocjan, @nieidealna.mama, @glass.wolf, @veggie-sloth, @angatt, @anshia and others. They are an inspiring part of this community for me and I only regret that there aren't much more of us there.

Returning to the topic - I will try to summarise the coolest things from my point of view:

 • unlike the rest of social media platforms, I feel that my effort is at least collecting some virtual goods - it's cool because after years of hard work on Facebook or Instagram I have the impression that I have not achieved there anything beyond the loss of time. I do not have this impression here,
 • I'm glad that the curation is also rewarded - I am a fairly active participant in two Facebook groups and I know how long it takes to process a mass of average content and choose the valuable ones. I think that it is hard work and thus its reward makes a huge sense,
 • STEEM platform has a lot of ideological initiatives that want to do something for the public - like @curie, which focus on appreciating unique content. Go try find such initiatives on Facebook or Instagram - oh yeah good luck on that :P
 • the indirect effect of the previous point is the fact that as a creator, it motivates me to add a few sentences of text, add more photos, create stories more than just publishing a single photo,
 • there is a whole lot of cool contests where you should participate! :)

Now a few drawbacks:

 • unfortunately, with beautiful ideas, there are always people who want to use it for evil purposes. It is no different on steem - people try hard how to draw as much money for themselves without giving anything in return - in the form of plagiarism, bots, scams etc. It's nice that there are initiatives to cut out that kind of people trough ie. cheetah-bot,
 • I have such a sad impression that many people do not read what they upvote. This is a bit of a community support effect and it is not something completely bad - I'm still happy that somebody reads my scribble though. Yet sometimes the amount of dollars next to post does not translate into the engagement of people,
 • creating a new account is too long, it is a simple way to lose a large number of potential users,
 • because of bid-bots tab 'trending' is a mistake, for a novice user it is one big garbage. I understand that some form of promotion is needed, but the current form causes a bad impression - the content there is usually of low quality.

I will end up at these few points not to bother you too much. Overall, I am very happy that I can be part of such a nice community and despite the disadvantages, I feel that the whole project is going very well. If you are reading this and are not yet part of this community, I invite you warmly to join - you will not regret it! :)Polski

Ponieważ na platformie jestem już niecałe 2 miesiące chciałbym podzielić się z Wami swoimi przemyśleniami dotyczącymi platformy z punktu widzenia twórcy. Ci którzy mnie chociaż trochę kojarzą wiedzą, że fotografią dość prężnie zajmuję się ponad 5 lat. Do tej pory swoje prace zamieszczałem na profilach takich jak Facebook, Instagram, 500px, fstoppers, maxmodels, i kilku mniejszych. Robię to od lat jednak widzę postępujący regres tych platform. Z mojego punktu widzenia, realnie liczące się platformy, czyli Facebook i Instagram, od kilku lat idą w kierunku obniżania zasięgów. Na wielu forach słyszałem narzekania fotografów, że właściciel tych serwisów trzyma naszych pozyskanych użytkowników jako zakładników. Coś co mnie osobiście drażni najbardziej to fakt, że gdy przez kilka dni nic nie dodam na np. facebooku i dostaję wiadomość z serwisu, że "aż XXX osób nie słyszało nic od Ciebie, dodaj nowy post!". Następnie po jego dodaniu dostaję prawie zawsze informacje w stylu "zapłać tyle, a tyle aby dotrzeć do użytkowników". Dwulicowość i do tego kompletny brak przełożenia na komercyjne zlecenia skutecznie zniechęca do większego angażowania się w platformę. Podobnie problemy zgłaszało wielu fotografów, nawet takich z fanpageami koło 100k+ like-ów, którzy ostatecznie rezygnowali kompletnie z zaangażowania w te platformy.

Tymczasem zupełnym przypadkiem natrafiłem na STEEM. Poczytałem chwilę o jego założeniach, ideach oraz wstępnie implementacji i postanowiłem spróbować. Dobrze, że nie musiałem czekać, jak mój kolega, około 20 dni na otwarcie konta, bo chyba dałbym sobie spokój. Myślę, że dzięki temu możemy tracić jako społeczność całkiem pokaźną grupę ludzi. Początkowo ciężko mi się było odnaleźć w zawiłościach nazewnictwa, czasem miałem wrażenie że nazwy wymyślał jakiś fan gier RPG - nie wygląda to niestety profesjonalnie (POWER? MANA?). Do wszystkiego idzie się jednak przyzwyczaić. Bardzo pomocny na początku okazał się Steemd jak i SteemWorld dzięki którym mogłem śledzić paski VP i RC, odpowiedzi na komentarze, czy inne ciekawe informacje. Po dodaniu kilku postów, przeczytaniu kilku wstępnych poradników trafiłem na steem.chat. Tam też poznałem kilka ciekawych osób na kanale #general jak @apsu czy @suesa, czy rodaków z kanału #polish jak @gandalf, @fervi, @nervi, @jacekw, @pkocjan, @nieidealna.mama, @glass.wolf, @veggie-sloth, @angatt, @anshia oraz innych. Są dla mnie inspirującą częścią tej społeczności i tylko żałuję, że nie ma nas tam więcej.

Wracając do tematu - postaram się streścić najfajniejsze rzeczy z mojego punktu widzenia:

 • w odróżnieniu od reszty platform społecznościowych, czuję że mój trud zbiera przynajmniej jakieś wirtualne dobra - o tyle jest to fajne, że po latach ciężkiej pracy na Facebooku czy Instagramie mam wrażenie, że nic tam nie osiągnąłem poza stratą czasu. Tutaj nie mam tego wrażenia,
 • cieszę się, że także kuracja jest nagradzana - sam jestem dość aktywnym uczestnikiem dwóch grup Facebookowych i wiem ile czasu to wymaga, by przetworzyć masę przeciętnych treści i wybrać te wartościowe. Uważam, że jest to ciężka praca i tym samym jej nagradzanie ma ogromny sens,
 • na platformie STEEM jest dużo ideologicznych inicjatyw, które chcą zrobić coś dla dobra ogółu - jak chociażby @curie, które skupiają się na docenianiu wyjątkowych treści. Ze świecą szukać takich inicjatyw na Facebooku czy Instagramie.
 • pośrednim efektem poprzedniego punktu jest fakt, że mnie jako twórce mobilizuje to do dopisania kilku zdań tekstu, dorzuceniu większej ilości zdjęć, tworzenia historii niż samego publikowania pojedynczego zdjęcia,
 • jest tu cała masa fajnych konkursów, w których warto brać udział! :)

Żeby nie było tak pięknie, to teraz kilka minusów:

 • niestety z pięknymi ideami jest tak, że zawsze znajdą się ludzie, którzy chcą ją wykorzystać do złych celów. Nie inaczej jest i na steemie - ludzie kombinują jak wyciągnąć jak najwięcej pieniędzy dla siebie nie dając nic w zamian. Czy to w formie plagiatu, botów, scamu itp. Fajnie, że są inicjatywy odsiewania takich ludzi jak cheetah-bot,
 • mam takie smutne wrażenie, że wiele ludzi nie czyta tego co upvote-uje. Jest to trochę efekt wsparcia społeczności i nie jest czymś do końca złym - nadal cieszę się, że moje wypociny jednak ktoś czyta. Mimo wszystko czasem ilość dolarów nie przekłada się na zaangażowanie osób,
 • zakładanie nowego konta jest za długie, to prosta droga do utraty dużej liczby potencjalnych użytkowników,
 • zakładka 'trending' przez wszelkiego rodzaju bid-boty to jest pomyłka, dla początkującego użytkownika z tego powodu jest to jeden wielki śmietnik. Rozumiem, że potrzebna jest jakaś forma promocji, ale aktualna jej forma powoduje złe wrażenie - treści tam zazwyczaj są niskiej jakości.

Żeby nie przynudzać za bardzo skończę na tych kilku punktach. Ogólnie cieszę się bardzo, że mogę być częścią takiej fajnej społeczności i mimo wad, czuję że cały projekt idzie w bardzo dobrą stronę. Jeśli natomiast czytasz to nie będąc jeszcze częścią tej społeczności to zapraszam serdecznie - nie pożałujesz! :)

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

mam takie smutne wrażenie, że wiele ludzi nie czyta tego co upvote-uje. Jest to trochę efekt wsparcia społeczności i nie jest czymś do końca złym - nadal cieszę się, że moje wypociny jednak ktoś czyta.

Ja nie czytam wszystkiego na co głosuję, ale czasem przesadzam też w drugą stronę. Np kiedyś obudziłem się o 3:30 i wszedłem na chwilę na Steema. Miałem nieodpartą potrzebę, żeby coś przeczytać. Wszedłem na jeden post, dodałem nawet komentarz na wpół zaspany. Rano okazało się, że tym komentarzem wygrałem jakiś konkurs na zgadywanie Steemiaków.

·

zaskoczony noisy<

·

ja tez tak raz miałam!!
serio!
(tak, albo bardzo podobnie :D)

·

Tak jak wspominałem, nie zawsze jest to coś złego. Fajnie, że community wspiera się nawzajem w jakiś sposób. To, że temat mnie do końca nie interesuje to nie jest problem, żeby docenić starania kogoś kogo znam i wiem, że jego post jest dobrze przemyślany i opisany. Niemniej wrażenie ciągle gdzieś pozostaje :)

Fajnie, że do nas trafiłeś i że Ci się podoba. Ja całkowicie zrezygnowałem z Facebooka i wcale mnie tam nie ciągnie. Na Fejsie jest większy śmietnik niż tutaj.

Ps.: Ludzie tutaj czytają posty (przynajmniej tak mi się wydaje) :p

·

No ja na Facebooku prawie nic już nie zamieszczam, zupełnie brak mi tam motywacji. Zerknę tam od czasu do czasu, ale bez szału. Podejrzewam, że zrobię jeszcze kilka akcji promocyjnych zorientowanych na steem i tyle tam będę.

I’m glad you found us!!

·

Thanks @jasonrussell :) I'm quite happy I found steem and I'm excited what future will bring :)

Z czytaniem jest roznie, czasem daje glos w ciemno bo znam osobe i wiem, ze warto a potem wracam do czytania, albo zapominam jak duzo roboty :) Serio, ludzie tu przychodza bo mami ich wizja zarobku a zostaja dla spolecznosci, tak bylo ze mna przynajmniej. Fajnie, ze ci sie podoba :)

·

Wiem, mam tego świadomość, tak samo jak pisałem o tym po części w poście, tak też w komentarzach. Wizja zarobku ma swoje zalety jak i wady, ale ogólny rozrachunek mam nadzieję wychodzi na plus :) No i mam nadzieję, że nie tylko mi się tu podoba, ale podejrzewam że skoro już tu jesteś to pewnie Tobie też się podoba ;)

Trafne spostrzeżenia. Mi osobiście jeszcze dwie kwestie psują obraz całości. Po pierwsze bardzo mało ludzi. Fotografia cieszy oko każdego, nawet jak się nie zna to zdjęcie może docenić bo mu się zwyczajnie podoba. Może skomentować, może zagłosować. Co innego jak masz specyficzne zainteresowanie. Wtedy w temacie nie masz do kogo gęby otworzyć. Druga sprawa to jakieś dziwne zagrywki między ludźmi. Czasami mam wrażenie, że tu dominuje gimnazjum ( oczywiście nie obrażając gimnazjalistów, chodzi o brak doświadczenia życiowego). Dasz taki tag to ten i tamten się obrażą i nie zagłosują dasz inny to inni będą mieli za złe. Jak wspomniałeś "ludzie którzy coś kombinują"

·

Na szczęście specyfika zagrywek międzyludzkich jeszcze nie dotknęła. Mam też nadzieję, że nie urażę nigdy nikogo swoimi działaniami, ale to jest niestety czasem trudne do przewidzenia. Tak jak wspomniałeś, jeśli ktoś obraża się o tagi czy nie zagłosowanie na coś to już niestety nic na to nie da się poradzić. Co do ilości osób, myślę że to stan rzeczy który może się zmieniać z czasem. Wierzę też, że dużo zależy przede wszystkim od czasu stworzenia konta. Czekać 20 dni na nowe konto w czasach kiedy traci się użytkownika mając jeden przycisk za dużo w formularzu rejestracyjnym to jest takaś masakra. Mimo wszystko mam nadzieję, że te problemy z czasem uda się dobrze rozwiązać.

Glad to have you on board, Pawel <3 I dont really have a trained eye for photography but as a layperson, your photos are wonderful :)

And yeah, Steemit has pros and cons, I agree with all of the things you said here, and ESPECIALLY about the trending page being a bit of a misleading garbage for newcomers. Both in terms of what rewards the average user can get and in terms of quality....

ANYWAY, hope your experience will continue to be more favourable than not :D Looking forward to another stop, check and reflect post from you .... maybe in another couple of months' time :)

You have very valid points I can't disagree with you on any of them.

Have you considered on trying out steempeak.com which is more comfortable to use than Steemit.com and has some features which allow you to rely less on steemd and steemworld? :)

·

Yes I didn't mention it in the post, but I also use steempeak - actually I use it when I'm interested in finding new good photography content as a feed there is shown much better way than in steemit. I also found out that steemlookup.com gives me even more control about trying to find undervalued content with interesting people. Still yet missing tool where I can filter out all vote-bots posts out.

  ·  7 months ago (edited)

Ogólnie masz rację, ale co zrobić, jak część polaków chce robić wałki, a część rozwijać społeczność? Ostatecznie głosy są jakie są i wiele z tym nie zrobisz :D Chyba, że zainwestujesz kilkaset tysięcy złotych :D

Ale robim co możem, by upvote były możliwie największe

Wbijaj częściej na steem chat :P

·

Nigdzie nie narzekałem na wielkość voteów :) Jedynie na to, że ludzie kombinują bez wartości dodanej - tylko tyle :) Na steem chat wbijam jak mogę, jednak czasu nie mam aż tyle - chciałbym też tworzyć coś wartościowego, a to też wymaga czasu :) No i pracować też kiedyś trzeba bo z czegoś trzeba żyć :(

·
·

Jest jedna rzecz dla której warto żyć
Tibia, lecz musisz się z tym kryć :P

Natomiast są różne sposoby, które mają ukrócić ostatecznie nadużywanie systemu. Czy się uda? Zobaczymy. Nie jest tak, że nikt tego nie widzi ;)

·
·
·

Tibia forever wiadomo ;)

There are certainly some rough edges on the Steem blockchain, happy you are giving it a real go despite such. I have really enjoyed the extra bit of effort you have put into your posts, and you have a great eye as a curator as well :)

I am resteeming this because I think a lot of long time Steem-ians lose sight of some of the things about Steem that are actually pretty cool when cast in the light of the larger corporate alternatives like Facebook and Instagram.

BTW have you found steempeak.com yet? IMO the best front end for Steem


This post was shared in the Curation Collective Discord community for curators, and upvoted and resteemed by the @c-squared community account after manual review.