[FIT STEEMIT] #95. Podsumowanie tygodnia

in #sport2 years ago (edited)

Screenshot_2020-01-05 Jachu #AleKolarz ( alekolarz) • Zdjęcia i filmy na Instagramie.png


Coś ostatnio dużo tych podsumowań ale zaraz pewnie przejdzie to do normy - 1 podsumowanko tygodnia plus raz na jakiś czas miesiąca ;) Pojawią się zawody ale tego też sporo nie będzie.


Patrząc na pierwszy tydzień stycznia 2020 roku to plan zrealizowany. Było ciężko głównie za sprawą braku motywacji ale jak już przekroczy się próg drzwi to dalej jakoś samo idzie. Brak słońca nie pomaga, to na pewno. Z pozytywnych rzeczy to udało się wcisnąć trening w Sylwestra. Brawo ja.


4 jednostki treningowe. Dwie wizyty na basenie, reszta to bieg. Niedziela pod znakiem wybiegania. Dla mnie dość długiego - 10km. Bez PR bo w końcu w Nowy Rok wchodzę na spokojnie ;)


Run: 15 km
Swim: 1,75 km


Run: 1h 40'
Swim: 0h 42'


rowery.jpg


rowery9.jpg

Sort:  

Congratulations @jasiu! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You distributed more than 4000 upvotes. Your next target is to reach 5000 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.65
TRX 0.10
JST 0.075
BTC 56477.82
ETH 4511.30
BNB 619.47
SBD 7.26