Investments in Splinterlands // Inwestycje w Splinterlands

in #splinterlands9 months ago

[EN]
I have been playing as a completely new user in Splinterlands for a few days now. This is my second season. I finished the first one with a score of slightly over 700 rating, which gave me a total of 9 cards. Unfortunately I didn't know at the time that you can combine cards, so they have a better level, but what a man learns from his mistakes.

Screenshot_20200105_155957.jpg
My current statistics

I didn't start my second season very well. In fact, I was between 450 and 600 in rating, but more often than not I was under 500. I decided to change that. I bought a few cards and raised their level, but it turned out that for the cards to work at a higher level, I need a higher level of Summoner...

I looked at the supermarket how much Summoner cards cost and I grabbed my head. You have to have (at the current rate) almost or even over 100 Steems to be able to buy a good level of this card, so... I kept playing with what I have. Unfortunately I wasn't doing so well and I was sorry that I spent a dozen or so Steems on cards that aren't useful at all, so I decided to do Power Dawn for a week and spend on Summoner.

Only courtesy of my wife (@not perfect.mum) and the fact that she lent me Steems, I can already enjoy the higher level of my water Summoner on level 3. Of course, I have to give it back to her on Saturday kasę😋.

Thanks to the fact that @jozef230 recorded a movie about Monstermarket, I got some Steems back for buying Summoner. It's always a saving.

Anyway, I've been doing great with these better cards from the beginning. I jumped into the Silver league in a moment, and already today I'm fighting for the Gold league and I'm only missing 100 ratings.

Screenshot_20200105_160034.jpg
My best fight card

I noticed that you also earn more DEC tokens for winning the fight and with the quest I got not one but four cards, so it's cool.

There are still 9 days left until the end of the season, so I hope my goal will be achieved, although now somehow these fights at a higher level have become more difficult.

I'd also like to know what's going on with these Guilds. What do they give?


[PL]
Od paru dni gram jako zupełnie nowy użytkownik w grze Splinterlands. Jest to mój drugi sezon. Pierwszy zakończyłem z wynikiem lekko ponad 700 ratingu, co dało mi łącznie 9 kart. Niestety nie wiedziałem wtedy, że można łączyć ze sobą karty, dzięki temu one mają lepszy level, ale cóż człowiek uczy się na błędach.

Screenshot_20200105_155957.jpg
Moje obecne statystyki

Swoj drugi sezon nie zacząłem zbyt dobrze. Tak naprawdę oscylowałem między 450 a 600 w ratingu, ale częściej miałem poniżej 500. Postanowiłem to zmienić. Kupiłem kilka kart i podniosłem ich level, jednak okazało się, że aby karty działały na wyższym poziomie, potrzebuję wyższy poziom Summonera...

Popatrzyłem na markecie ile kosztują karty Summonerskie i aż złapałem się za głowę. Trzeba mieć (przy obecnym kursie) prawie albo nawet ponad 100 Steemów, żeby móc kupić dobry poziom tej karty, dlatego... grałem dalej tym co mam. Niestety najlepiej mi nie szło i żal mi było, że wydałem kilkanaście Steemów na karty, które w ogóle się nie przydają, dlatego postanowiłem zrobić na tydzień Power Dawn i wydać na Summonera.

Tylko dzięki uprzejmości mojej żony (@nieidealna.mama) i tym, że pożyczyła mi Steemy, mogę już teraz cieszyć się wyższym levelem mojego wodnego Summonera na 3 poziomie. Oczywiście w sobotę muszę jej oddać kasę😋

Dzięki temu, że @jozef230 nagrał film odnośnie Monstermarket, dostałem kilka Steemów zwrotu za zakup Summonera. Zawsze to jakaś oszczędność.

W każdym razie od samego początku z tymi lepszymi kartami szło mi rewelacyjnie. W moment wskoczylem w ligę Silver, a już dzisiaj walczę o ligę Gold i brakuje mi tylko 100 ratingu.

Screenshot_20200105_160034.jpg
Moja najlepsza karta do walk

Zauważyłem, że też więcej zarabia się tokenów DEC za wygraną walkę oraz z questa otrzymałem nie jedną, a cztery karty, więc jest fajnie.

Do końca sezonu pozostało jeszcze 9 dni, więc mam nadzieję, że mój cel będzie osiągnięty, chociaż teraz jakoś te walki na wyższym poziomie stały się trudniejsze.

Chciałbym się również dowiedzieć o co chodzi z tymi Gildiami. Co one dają?

Sort:  
Loading...

Pisz, pisz... to i ja się czegoś dowiem ;) I nauczę... :)

Sam też się uczę, głównie metodą prób i błędów, ale zawsze coś do przodu 😉

Posted using Partiko Android

Jak są te nowe karty to mi ciężko wyjsc poza silver 1 :D ale nie poddaje się

Trzeba walczyć 😁

Posted using Partiko Android

Gildie pomagają w uzyskaniu więcej DEC z walki (zależy od poziomu gildii).

Jeśli masz jakieś pytania, możesz też zajrzeć do Summoners Tribe 😉

Dziękuję bardzo 😉

Posted using Partiko Android

Jakbyco pomożemy😉 Począki trudne później jest spoko.

Posted using Partiko Android

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.03
JST 0.043
BTC 10978.93
ETH 382.43
USDT 1.00
SBD 0.97