Beer with marijuana / Piwo z konopi

in sp-group •  7 months ago 

EN: Hello Dear Friends
PL: Witajcie drodzy przyjaciele.(I apologize for my poor knowledge of English. I use a translator to translate my work.)
IMG_20190219_100420_3-01.jpegEN: Thank you for watching PL: Dziękuję za obejrzenie

QmSKDsx3naDNpsy1hjQxZrCNMKeYyPSvrzXXddBsJzNrtt.png

EN: Author PL: Autor- @michalx2008x
EN: Camera PL: Aparat- Blackview 9500 pro
EN: Location PL: Lokalizacja- Poland


horse-2573655_640.png
@michalx2008x

PL:"Bądź zmianą, którą pragniesz ujrzeć w świecie"
EN:"Be the change you want to see in the world"
divider-36856_1280.png

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Nice browarek ;)

Posted using Partiko Android

Dostałem w prezencie, próbował nie będę ale zachowam na pamiątkę ;)

Miś demoralizator.

Nie nie nie.... a wcale, że nie :D Miś odkrywca, kolekcjoner ;)

Teddy is looking happy today. Looks very chilled out and relaxed

The bear is very lazy today :D

W piwie faktycznie jest jakiś wyciąg chociażby CBD?

Jak wspomniałem dostałem to w prezencie więc trzeba by zaciągną do źródeł, bo co tu dużo pisać... nie wiem ;)

A to urwis :)

Grzeczny miś, który jest kuszony przez inne niegrzeczne misie ;)

Smakuje jakoś inaczej niż przeciętne piwo ze sklepu?

Posted using Partiko Android

Nie wiem, nie piłem 🙊 😄 ta buteleczka będzie służyć jako dekoracja.

Oh, rozumiem :D

Posted using Partiko Android

Congratulations @michalx2008x! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 1 year!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Do not miss the last post from @steemitboard:

Are you a DrugWars early adopter? Benvenuto in famiglia!
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Dear michalx2008x:

We are SteemBet, the next generation STEEM based gaming platform. We are honored to invite you to join our first fantastic dice game, which is just the beginning of SteemBet game series. Our dividend system has now launched. The prize pool has already accumulated 2,000 STEEM and more than 60 players have participated in staking mining token SBT. A huge reward of 40,000 STEEM is awaiting! Join us NOW with other 500 STEEM users to loot HUGE dividend reward!!

SteemBet Team

Official Website
https://steem-bet.com

Discord Server
https://discord.gg/95cBN3W

Telegram Group
https://t.me/steembet