Soraix - palitan ng stock at cryptocurrency

in #soraix2 years ago

Ang Soraix ay isang stock at cryptocurrency exchange platform na naglalayong malutas ang mga problema na nauugnay sa crowdfunding ng mga pagbabahagi at trading ng cryptocurrency gamit ang teknolohiya ng blockchain, na siyang pinakapopular at makapangyarihang teknolohiya sa panahong ito.

Ang online na crowdfunding ay isang bagong channel ng pangangalap ng pondo para sa mga startup at mga bagong proyekto. Nagtatampok ito ng mga mababang paghihigpit sa pagpasok, mababang bayad, mataas na bilis, at sa gayon ay hinihikayat ang pagbabago. Sa mga nagdaang taon, ang pinansyal na pondo ng pagbabahagi ay sumailalim sa ilang mga pagbabago, ngunit ang ilang mga problema ay nananatiling hindi nalutas sa kasanayan. Ang Blockchain ay isang desentralisado at ipinamamahagi na teknolohiya ng accounting na nagbibigay ng proteksyon, transparency at integridad ng data, dahil hindi ito mai-tampered o mapagbiro. Ito ay pinaniniwalaan na ang teknolohiyang ito ay may mahusay na kakayahan sa industriya ng pananalapi.

Nag-aalok din ang platform ng Soraix ng mga benepisyo sa korporasyon, kung saan nag-aalok ito ng tampok na pangangalap ng pondo na nagpapahintulot sa mga korporasyon na mag-isyu ng mga token ng stock sa kanilang mga kumpanya. Ang paggamit ng paraan ng tokenized assets, ito, siyempre, ay nagbibigay-daan sa mga korporasyon na bumuo ng kanilang mga kumpanya at mag-alok sa kanila sa iba't ibang mga gumagamit ng platform na ito. Ang mga token ng Equity na inisyu ng mga kumpanya ay maaari ring palitan ng iba pang mga pag-aari sa kanilang mga platform kung natutugunan nila ang iba't ibang mga patakaran at pamantayan sa Switzerland bago maibenta ang kanilang mga token. Ito, syempre, ay isang napakahusay na bagay para sa lahat ng mga gumagamit ng platform na ito. Bilang karagdagan sa garantisadong seguridad, ang mga korporasyon ay maaari ring ligal na bubuo ng kanilang negosyo alinsunod sa umiiral na mga patakaran. Para sa karagdagang impormasyon sa mga platform na inaalok nila, iminumungkahi kong basahin mo ang puting papel dito; https: //Soraix.com/static/whitepaper.pdf

Paano Gumagana si Soraix

Ang katutubong token na gagamitin sa platform na ito ay ang token ng SRX, kung saan ang token na ito ay nagsisilbing pangunahing tool sa pagbabayad ng transaksyon para sa bawat proseso ng transaksyon sa kanilang platform. Ang SRX Token ay batay sa teknolohiya ng blockchain upang matugunan ang pamantayan bilang pangunahing tool sa transaksyon sa platform na ito at gamitin ito para sa iba't ibang mga serbisyo sa platform na ito. Ang token na ito ay idinisenyo upang malampasan ang iba't ibang mga problema sa sektor na ito gamit ang isang digital na token system. Ang halaga ng token ng SRX ay itatala 1: 1 sa iba't ibang mga segment ng kalakalan ng token na magagamit sa kanilang platform. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa token na ito, maaari mong bisitahin ang kanilang opisyal na website dito: https://Soraix.com

Ang industriya ng pinansiyal, lalo na sa internasyonal na sektor ng pangangalakal ng stock, ay gumagamit pa rin ng tradisyonal na sistema para sa iba't ibang mga proseso, na napakasubo dahil sa iba't ibang mga kumplikadong proseso at mataas na gastos na dapat bayaran, lalo na sa mga korporasyon sa panahon ng proseso ng IPO. Sa platform ng Soraix, tiyak na ito ay isang solusyon para sa mga manlalaro sa sektor na ito, lalo na para sa mga korporasyon, kapag mag-aalok sila ng kanilang mga pagbabahagi sa publiko, at ang pamamaraan ng digital na asset ay tiyak na ginagawang mas epektibo. Inaasahan ko talaga na ang proyektong ito ay gagana nang walang mga pagkabigo!

ICO:

  • SRX = 0,00025 ETH
  • Soft Cap: 4 500 000$
  • Hard Cap: 24 000 000$
  • ICO: 26.08 - 24.11

Mga developer ng produkto

Sa konklusyon, nais kong idagdag na ang proyekto ng Soraix ay hindi sinasadya at hindi mula sa simula. Kapag mayroong isang malaking pangangailangan ngunit walang sapat na supply, ang mga makabagong mga proyekto ay palaging lilitaw. Sa malapit na hinaharap, maaari mong asahan na ang proyekto ng Soraix ay mapatunayan ang sarili at magdadala ng kita sa mga gumagamit nito at mamumuhunan.

Karagdagang impormasyon:

Website: https://www.soraix.com

Whitepaper: https://soraix.com/static/whitepaper.pdf

Bitcointalk: https://bitcointalk.org/index.php?topic=5173505.0

Telegram: https://t.me/soraix_support

Twitter: https://twitter.com/soraix3

Facebook: https://facebook.com/soraixteam

Author: CryptoMe1 (https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=2532829)

ETH wallet: 0x67Df8b90A9b3b88171Eb2b122FABCc512DEee64a

Sort:  

Congratulations @creatorcrypto! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You distributed more than 900 upvotes. Your next target is to reach 1000 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemitBoard supports the SteemFest⁴ Travel Reimbursement Fund.
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

It is the best group which I at any point saw. They truly buckle down for the undertaking to end up awesome.

Respect the company! the work was done. Accessibility in different languages and transparency.

Coin Marketplace

STEEM 1.22
TRX 0.17
JST 0.181
BTC 62205.98
ETH 2484.94
BNB 523.83
SBD 9.46