ဖုန္းကဒ္ေဒရေမ

in #shop6 years ago

ယေရှုခရစ်၏ ငါ ၏ပျော်ရွှင်မှုကိုမြင်ရှိဖူး
ဒါဟာသို့နက်ရှိုင်းစွာရိုက်ထည့်ဖို့ငါ့ကိုစားရန်ဖြစ်တော်မူ၏ဆန္ဒရှိ၏ အဆဒီမှာ image
အလိုဆန္ဒကျသောအကြှနျုပျ၏ဝိညာဉျကို, အားကြီးသောပဌနာသည်တစ်ဦးဒီဂရီထ
ဒါကြောင့်ကောင်းကင်ဘုံရှင်အလင်းနှင့်အရာသက်သာခြင်းနှင့်အတူ ခဲ့သည်
မဟုတ်ရင်ခဲ့သည့်ငါ့ကိုရန်လွယ်ကူလုပ်ခဲ့ကြသည်။
အခြို့သောအချိန်ပြီးနောက်ငါ၏အအလုပ်ရှင်ရဲ့ဇနီးသေခံရ၏ သူမတစ်ဦးသီလခဲ့သည်
မိန်းမတဦးသည်အိမ်နီးချင်းများ၏ယေဘုယျအားဖြင့်ချစ်သူတို့။ မကြာခင်မှာပဲဤသူပြီးနောက်
ဆိုင်-စောင့်ရှောက် , ကြှနျုပျတို့နှံ့ပြား။ ငါထို့နောက်တစ်ဦးအဖြစ်အကြှနျုပျ၏ကုန်သွယ်ရေးမှာစီရင်
ချုပ်; ဂရုတစိုက်ကိုးကှယျမှုနှင့်စည်းကမ်းအဘို့အအစည်းအဝေးများတက်ရောက်ခဲ့သည်; နှင့်
ကြှနျတေျာ့စိတျထဲတှငျ el ချစ်ခြင်းမေတ္တာ) gosp တစ်ခုတိုးတွေ့ရှိခဲ့နှင့်တကွတစ်ဦး
ပြည်နယ်၏နောက်ကျောအခြေချနေထိုင်အချို့အတွက်သူငယ်ချင်းများသွားရောက်စိုးရိမ်ပူပန်
နှင့်ဗာဂျီးနီးယား။ တစ်ဦးအဖော်စဉ်းစားဖြစ်ခြင်း, ငါသည်အထုတ်ဖော်ပြောဆို
ထိုသို့ပြောတယ်သူကိုငါချစ်ရာသခင်မိတျဆှေ, ဣဇာက် ကမှ
သူကတူသောနေရာများမှရေးဆွဲခဲ့လည်းမေရီလန်းပြည်နယ်မှတဆင့်သွားကြဖို့, image
ဗာဂျီးနီးယားနှင့်ကာရိုလိုင်းနား။ တစ်ဦးစဉ်းစားဆင်ခြင်စရာအချိန်ပြီးနောက်တော်တော်များများနှင့်
လျှင်သူနှင့်အတူကွန်ဖရ, ငါတစ်လျှောက်လုံးသူ့ကိုအတူလိုက်ပါရန်လွယ်ကူသလိုခံစားရတယ်
လမ်းကဖွင့်လှစ်ခဲ့။ ငါကျွန်တော်တို့ရဲ့လစဉ်အစည်းအဝေးအတွက်အမှုဖွင့်လှစ်လျက်,
သူတို့ရဲ့စည်းလုံးညီညွတ်မှု လိုက်. ဖော်ပြသူငယ်ချင်းများ, ငါတို့လက်မှတ်များရယူ
ဘာလင်တန်ထံမှအပေါင်းအဘော်, ထံမှ ်. , ငါအဖြစ်ခရီးသွားလာရန်။
ကျနော်တို့တတိယလ ပေါ်မှာငါတို့ပြည်နယ် left နှင့်ခဲ့
အထက်က ကောင်တီ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုနှင့်အနီးမှာရှိတဲ့အများအပြားအစည်းအဝေးများ
, ခရစ်တော်၏မေတ္တာတော်ကိုစုစည်း, နိုင်ကြတချို့ရာအတွက်
အတူတူကသူ၏ဝန်ဆောင်မှုအတွက်ကျွန်တော်တို့ကို။ ကျနော်တို့ထို့နောက်မြစ် ကူး,
အသစ်တစ်ခုအခြေချအတွက်အများအပြားအစည်းအဝေးများ, ဧဒုံမြေဟုခေါ်တွင်ခဲ့သည်။
ဒါဟာသာမန်ဝေးလံခေါင်သီတိုးတက်လာဖို့စတင်ကြောင်းလူများ၏ဆင်းရဲမျိုးဖြစ်ပါသည်
သဲကန္တာရ; သေးငယ်တဲ့စတော့ရှယ်ယာနှင့်အတူသူတို့ရှင်းလင်းဖို့, မြေများကိုတည်ဆောက်ရန်အိမ်မရှိ
နှင့်ခြံစည်းရိုး, ပြုစုပျိုးထောင်ပြောင်းဖူး, ပေးအဝတ်နှင့်ကလေးများပညာပေးရန်,
ထိုကဲ့သို့သောသွားရောက်ကြည့်ရှုသူကိုသူငယ်ချင်းများကိုကောင်းစွာအတွက်သူတို့နှင့်အတူစာနာစေခြင်းငှါဒါ
တော၌၎င်းတို့၏အခက်အခဲများ; နှင့်သော်လည်းအကောင်းဆုံးကိုဖျော်ဖြေရေး
သူတို့ပေးနိုငျကွောငျးဖို့အသုံးပြုကြသူအချို့မှကြမ်းပုံရပေမည်
မြို့ကြီးများသို့မဟုတ်အဟောင်းတည်မြဲသောအရပ်တို့ကိုမမူကား, ခရစ်တော်၏တပည့်ဖြစ်ဖြစ်လာ
အကြောင်းအရာ လိုက်. ။ ကျွန်ုပ်တို့၏နှလုံးသားများတခါတရံချစ်ခြင်းမေတ္တာ၌ကျယ်စေခဲ့သည်
ကျွန်ုပ်တို့၏ကောင်းကင်ဘုံဤလူအကြားနှင့်ခမည်းတော်မွှေးသြဇာလွှမ်းမိုးမှု
ဝိညာဉ်တော်၏အချို့အခက်အခဲများမှတဆင့်ကျွန်တော်တို့ကိုထောက်ခံ: သူ့ကိုမှဖြစ်
ချီးမွမ်းခြင်း။ကျနော်တို, နှင့် မှအပေါ်လွန်,

Sort:  

@therealwolf 's created platform smartsteem scammed my post this morning (mothersday) that was supposed to be for an Abused Childrens Charity. Dude literally stole from abused children that don't have mothers ... on mothersday.

https://steemit.com/steemit/@prometheusrisen/beware-of-smartsteem-scam

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by maythu from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Coin Marketplace

STEEM 0.28
TRX 0.11
JST 0.037
BTC 65809.25
ETH 3151.82
USDT 1.00
SBD 4.08