Cisza - Sfokusowani#30

in #sfokusowani2 years ago (edited)

EN: Hello Dear Friends
PL: Witajcie drodzy przyjaciele.EN: The photo participates in the competition: 📷

PL: Zdjęcie bierze udział w konkursie: 📷


P1010347.JPGEN: Thank you for watching PL: Dziękuję za obejrzenie

QmSKDsx3naDNpsy1hjQxZrCNMKeYyPSvrzXXddBsJzNrtt.png

EN: Author PL: Autor- @michalx2008x
EN: Camera PL: Aparat- Panasonic dmc-gx80
EN: Location PL: Lokalizacja- Poland, Połonina Caryńska


horse-2573655_640.png
@michalx2008x

PL:"Bądź zmianą, którą pragniesz ujrzeć w świecie"
EN:"Be the change you want to see in the world"
divider-36856_1280.png

Sort:  

Cisza przed burzą. Niezłe!

Posted using Partiko Android

Congratulations @michalx2008x! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You published more than 150 posts. Your next target is to reach 200 posts.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemFest Meet The Stemians Contest - The mysterious rule revealed

You can upvote this notification to help all Steem users. Learn how here!

deranged You just received DERANGED @michalx2008x Keep up the great work, view all your tokens at steem-engine.com

Foto bez opisu? Reguły tyczą się wszystkich i następnym razem może być flaga!

Zdjęcie powinno zawierać dopisek gdzie, kiedy i czym było zrobione oraz krótki opis. Zasady