You are viewing a single comment's thread from:

RE: After a long break... Analogue Mars Garden

in #science5 years ago

tekrar hoşgeldin aramıza @ruen, eski isimlerin döndüğünü görünce epey sevindirik oluyoruz. :)

yaptığın mars bahçesi gerçekten süper olmuş, çocuk olup oynayasım geldi. fotolardan o kadar olduğu pek belli olmasa da 1 ton kum dökülmüş olması ilgimi çekti doğrusu. ldr sensörler de şu oluyor galiba.

bu arada @captainsailor ile arkadaş olduğunuzu biliyorum, ondan ses yok mudur acaba, onu da özledik doğrusu :)

Sort:  

Teşekkürler @netknight , hoşbuldum. ^^ Evet sensörler onun gibi birşey, pille çalışıyor, ışığı algılıyor. Rover'ın lazeri üzerine geldiğinde bir kaç saniye içinde ışık yanıyor görevi tamamlamaları için ^^

Gerçektende 1 ton kum kullandık, işin ilginci kum satın alırken kumlara para ödemiyorsunuz, sadece taşımasına ödüyorsunuz , kum ücretsizmiş onuda Mars alanını yaparken öğrenmiş oldum :)

Kaptan tekrar gelir mi buralara bilmiyorum ama, mesleği gereği tekrar uzak denizlere açılacak yakın zamanda oyüzden vakti olmaz sanırım.

Coin Marketplace

STEEM 0.30
TRX 0.11
JST 0.031
BTC 67928.09
ETH 3827.16
USDT 1.00
SBD 3.63