Yeni Blockchain RPG Oyunu Road Of Rich

in #roadofrich2 years ago

orrororo.jpg

Yeni Blockchain oyunlarından biri olan Road of Rich'i deneme şansını yakaladım.
Oyun fazla zamanınızı harcamadan para kazanmanızı amaçlıyor. Oyunun sitesi https://rorsteem.com/
Oyun Alfa servisi olarak açıldı ve şuan da Korece ,İngilizce olmak üzere iki dilde hizmet veriyor.İlerleyen zamanlarda birçok dilin destekleneceği konusunda duyuruları var.
Oyuna Gmail hesabınız ile giriş yapabilir. Basit bir şekilde IDnizi oluşturabilirsiniz.

rorr.png

Oyuna Kore'de başlıyorsunuz. Yine ilerleyen zamanlarda haritadaki ülkeleri teker teker eklenecek.

ror 2.png

Oyunda oynayabileceğiniz 5 adet karakter vardır .

karakter.png

Oyunun bazı yerleri hala korece gözükmektedir. Düzelmesi gereken buglar biraz var gibi.İlerleyen zamanlarda oyunun nasıl değiştiğini hep birlikte göreceğiz.

Sort:  

Congratulations @cliff123! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You received more than 500 as payout for your posts. Your next target is to reach a total payout of 1000

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemFest⁴ commemorative badge refactored
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.30
TRX 0.06
JST 0.041
BTC 36545.80
ETH 2474.70
USDT 1.00
SBD 4.00