Log. no 6. Har fået et brev fra Psykiatrien, som ikke er underskrevet af nogen person.

in remission •  3 months ago

De vigtigste informationer i brevet:

Resten af brevet er bare en masse standard formuleringer. Jeg prøvede at svare på brevet i min eboks, men dette var ikke muligt, brevet kan ikke besvares! Derfor skriver jeg mit svar her og sender mit svar og mine spørgsmål direkte til Anja Schilling som jeg ikke husker ansigtet på (Hvis jeg har mødt hende før?) og som jeg har fået afvide over telefonen er min kontaktperson i Psykiatrien:

"Til Anja Schilling,

Jeg er blevet oplyst at du er min kontaktperson i psykiatrien på Møntmestervej i København, det er derfor jeg sender dette svar til dig, som svar på det brev jeg netop har modtaget:

Jeg vil gerne møde op og snakke med jer, men først vil jeg gerne vide:

  • hvem som deltager i mødet?

  • om I accepterer at jeg optager vores samtale? (I burde ikke have noget at skjule vel?)

  • om I forventer at give mig remission, hvis alt forløber normalt?

Svar mig gerne til min mail, som står i sms'en også.

Jeg skriver her, fordi brevet i min eboks ikke kunne besvares.

Venlig hilsen

Lasse Ehlers"

Her er sms'en sendt til Anja Schilling:

Screenshot_20180906-143011.png

Ydremere har jeg skrvet dette til Anja Schillings telefon:

"Svar gerne mine spørgsmål snarest enten over mail, sms eller telefon, da det er bekymrende ikke at vide hvad jeres intentioner er."

og nu, afventer jeg så et svar, helst positivt.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @lasses-logbog! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made your First Vote

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemFest³ - SteemitBoard support the Travel Reimbursement Fund.

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!