Transylvanian food

in #realfood5 years ago

3ddcc08c-6ba5-4ce2-8175-5d5cd139be16.jpeg


Goat meat sausages (virșli), plum brandy (țuică de prune) and potato bread (pâine cu cartofi). Best food ever. The hot sauce is my own contribution.


Steepshot_footer2.PNG Steepshot IPFS IOS Android Web
Sort:  

@rbm nu te-ai gandit ca poate le faci pofta la oameni? :))))

Sincer, de fiecare dată când fac o fotografie cu mâncare, chiar asta intenționez: să provoc poftă! :)

@resteemator is a new bot casting votes for its followers. Follow @resteemator and vote this comment to increase your chance to be voted in the future!

Doar nouă la români să ne facă poftă. Gușterii ăștia străinezi râgâie de kfc și zic că e D-zeu pe pământ!

Coin Marketplace

STEEM 0.21
TRX 0.06
JST 0.026
BTC 27904.41
ETH 1802.10
USDT 1.00
SBD 2.95