USA vs ROSJA - Wywiad z Michałem Paterem - część 2

in reakcja •  3 months ago

O Rosji i Stanach Zjednoczonych, czyli obiecana „dogrywka” wywiadu z Michałem Paterem. Tym razem udało nam się spotkać na kilka dni przed jego kolejną wyprawą. Michała nie będzie w Polsce przez rok - stąd długość tej rozmowy.

Link: USA vs ROSJA - Wywiad z Michałem Paterem - część 2


Obserwuj moją aktywność:


Wsparcie:

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @wojciechsiryk! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 1 year!

Click here to view your Board

Do not miss the last post from @steemitboard:

Carnival Challenge - Collect badge and win 5 STEEM
Vote for @Steemitboard as a witness and get one more award and increased upvotes!