Ludmiła Kozłowska wielkim wojownikiem o demokrację jest i basta!

in reakcja •  7 months ago

Taka jest oficjalna narracja Niemiec, pijaków z Brukseli i naszej rodzimej targowicy demokratycznej.
Tymczasem Ukraina startuje ze śledztwem, które ma wykazać, czy owa demokratka nie dopuściła się zdrady stanu.
Grozi za to 15 lat więzienia.
Postępowanie wszczęto na podstawie informacji dostarczonych ukraińskim służbom przez organizacje walczącą z korupcją "StopKor".
https://wiadomosci.onet.pl/swiat/ukraina-ludmila-kozlowska-podejrzana-o-zdrade-stanu/wceqkjz

Ciekawe czy Niemcy udzielą jej azylu? Wszak nie przejmowali się do tej pory akcją polskich służb, to czy przejmą się dochodzeniem służb ukraińskich?
Jeśli zarzuty okażą się prawdziwe, będzie to prawdziwa kompromitacja tej całej "demokratycznej" grupy.
Choć Niemcy jak to Niemcy, może nie są już brunatni tylko różowi, ale ich pogarda dla innych narodów, które nie uznają ich prymatu jest taka jak dawniej. Zmieniła się kosmetyka, ale mechanizm ten sam, więc pewnie znajdą i na to wytłumaczenie. Na posypanie głowy popiołem ze strony tubylców z Polski też nie liczę, oni nie raz pokazali, że ich nie interesuje stan faktyczny, tylko walka o władzę, nawet kosztem własnego kraju.

W każdym bądź razie szykuje nam się niezła heca!
A w przypadku obrony Kozłowskiej przez RFN, może to dać do myślenia rządzącym Ukrainą, na ile podmiotowo traktują ich kraj Niemcy. Może to być cenna lekcja.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

PRO
STY
TUC
JA

·

Ale i to słowo nie oddaje do końca tego co ci ludzie wyprawiają.

Congratulations @prawdawtvmowili! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of comments

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemitBoard Ranking update - Steem Power, Followers and Following added

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!