Utrecht

in #qhis2 years ago

Ang kaluwalhatian ng Utrecht ay ang pangalan para sa bahagi ng dating teritoryo ng obispo ng Utrecht pagkatapos na ipasa ito sa emperador na si Charles V noong 1528.

Ang sekular na lugar ng obispo, ang tinatawag na Sticht, ay binubuo ng Nedersticht sa paligid ng Utrecht, habang ang lugar na dumating sa kabilang panig ng IJssel ay tinatawag na Oversticht.

Ang episcopal authority sa dalawang magkahiwalay na lugar na ito ay napinsala na si Bishop Henry ng Bavaria noong 1528 ay nagbigay ng kanyang makamundong kapangyarihan kay Emperador Charles V.

Kaya ang emperador ay naging panginoon ng mga lugar na ito, na mula sa sandaling iyon ay binibilang bilang ang mga kaluwalhatian ng Utrecht, Overijssel at Drenthe sa Seventeen Provinces ng Netherlands.

Ang mga rehiyon ng Utrecht, Overijssel at Drenthe, mga bahagi ng Republika ng Pitong United Netherlands, ay nilikha sa kalaunan mula sa teritoryong ito.

Sort:  

This post has received a 3.13 % upvote from @drotto thanks to: @quenty.

You got a 92.99% upvote from @luckyvotes courtesy of @quenty!

You got a 25.00% upvote from @voteme courtesy of @quenty! For next round, send minimum 0.01 SBD to bid for upvote.

Do you know, you can also earn daily passive income simply by delegating your Steem Power to voteme by clicking following links: 10SP, 25SP, 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.

You got a 22.33% upvote from @cabbage-dealer courtesy of @quenty!
Delegate today and earn a 100% share of daily rewards!