Jülich

in #qhis2 years ago

Ang Duchy of Gulik (Aleman: Herzogtum Jülich) ay unang isang county at mula 1356 isang duchy na pag-aari ng Banal na Roman Empire. Kasama sa lugar ang isang lugar sa pagitan ng Maas at Rhine kasama ang Roer bilang sentro ng axis. Ang kabisera ay ang lungsod ng Jülich ng parehong pangalan. Maliban sa ilang lugar sa Dutch Limburg, ang buong lay sa kasalukuyan na Germany. Sa loob ng Banal na Imperyo ng Roma, ang duke ay itinalaga sa Lower Rhine-Westphalian Kreits.

Ang lupain ng Gulik ay nasa pagitan ng teritoryo ng obispo ng Cologne (ang halalan ng Cologne) at ng Liège. Ang lugar ay bordered nang direkta sa kasalukuyang Dutch South, Central at North Limburg. Ang lumang duchy ng Limburg at ang (Brabant) na mga bansa ng Overmaas ay kaya sandwiched sa pagitan ng mga dalawang 'banyagang' rehiyon. Dahil sa lokasyon at laki nito, ang naturang cross-border na bansa ay maaaring makita bilang Lower Rhine precursor o katumbas ng kasalukuyang lalawigan ng Netherlands, na sa panahong iyon ay malayo pa rin sa isang pagkakaisa. Linguistically, ang buong naaangkop sa may Limburg. Ang mga Limburg dialect ay nagsasama sa Lower Rhine sa silangan.

Sort:  

This post has received a 3.13 % upvote from @drotto thanks to: @quenty.

You got a 92.24% upvote from @luckyvotes courtesy of @quenty!

You got a 7.14% upvote from @voteme courtesy of @quenty! For next round, send minimum 0.01 SBD to bid for upvote.

Do you know, you can also earn daily passive income simply by delegating your Steem Power to voteme by clicking following links: 10SP, 25SP, 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.

You got a 21.62% upvote from @cabbage-dealer courtesy of @quenty!
Delegate today and earn a 100% share of daily rewards!