Jever

in #qhis2 years ago

Ang jever ay isang kaluwalhatian sa loob ng Banal na Romanong Imperyo. Ang Jever, ngayon sa Lower Saxony, ay hindi inuri bilang isang pundya maliban para sa isang maikling panahon sa panlabing-anim na siglo.

Sa 1359 Edo Wimeken ang Elder ay inihalal na pinuno ng Ostringen, Rustringen at Wangerland. Gumawa ito ng hiwalay na lugar ng Frisian: Jever. Noong 1428 isang kastilyo ang itinayo sa Jever, na nagpapatunay sa panuntunan. Gayunpaman ang bansa ay nanatiling nanganganib mula sa East Frisia at Oldenburg.

Pagkamatay ng huling pinuno ni Jever, si Edo Wiemken na Mas Bata sa 1511, ang lugar ay dumating sa kanyang anak na si Maria. Matapos ang Enno II ng East Frisia ay hindi sumunod sa kasunduan ng kasal sa 1517, kinuha ni Maria ang mga bagay sa kanyang sariling mga kamay noong 1531: pinatalsik niya ang pagtatrabaho sa East Frisian at itinalaga ang kanyang lugar bilang pautang kay Emperador Charles V sa kanyang kapasidad bilang Duke of Burgundy ( = ang Netherlands). Ginawa ni Karel ang Jever na bahagi ng Burgundian Kreits. Noong 1536 ay naging lungsod si Maria Jever.

Sort:  

You got a 50.00% upvote from @voteme courtesy of @quenty! For next round, send minimum 0.01 SBD to bid for upvote.

Do you know, you can also earn daily passive income simply by delegating your Steem Power to voteme by clicking following links: 10SP, 25SP, 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.

You got a 22.02% upvote from @cabbage-dealer courtesy of @quenty!
Delegate today and earn a 100% share of daily rewards!

You got a 92.55% upvote from @luckyvotes courtesy of @quenty!

Spaminator its controller is here
https://discord.gg/5az7pgk

Spaminator is out of control
Spaminator he is in the indiscriminate attack