Cologne

in #qhis2 years ago

Ang Electoral Principality of Cologne, opisyal na Arch Foundation at ang Electoral Principality ng Cologne ay isang Electoral Principality ng Holy Roman Empire. Ang prinsipalidad ay binubuo ng sekular na kapangyarihan ng Arsobispo ng Cologne, na isa rin sa mga Aleman na Halalan. Ang lugar ay mas maliit kaysa sa espirituwal na archdiocese ng Cologne.

Bilang isang pundasyon, ito ay pag-aari ng tatlong ekklesiyastikal na punong-guro na may Trier electorate at Mainz electorate. Ang lugar ay nasa kaliwang bangko ng Rhine. Ang lunsod ng Cologne mismo ay unti-unting nakahiwalay sa sekular na kapangyarihan ng obispo at naging malayang imperyal na lunsod ng Cologne. Simula noon, ang Keur-Cologne, na may Bonn bilang kabisera nito, ay isang lugar na walang lungsod ng Cologne.

Mula noong 1512 ito ay kabilang sa Keur-Rijnse Kreits. Ang mga pangunahing lugar ay nasa kaliwa ng Rhine sa pagitan ng Andernach at Rheinberg. Ang lugar sa timog ng lungsod ng Cologne ay ang Oversticht at na hilaga ng Cologne ang Nedersticht. Ang paninirahan ay ang lungsod ng Bonn mula noong 1597.

Sort:  

This post has received a 1.04 % upvote from @drotto thanks to: @quenty.

You got a 13.54% upvote from @cabbage-dealer courtesy of @quenty!
Delegate today and earn a 100% share of daily rewards!

You got a 33.33% upvote from @voteme courtesy of @quenty! For next round, send minimum 0.01 SBD to bid for upvote.

Do you know, you can also earn daily passive income simply by delegating your Steem Power to voteme by clicking following links: 10SP, 25SP, 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.