Sort:  

@seckorama, tvoja objava je dobila 100% upvote od @teamslovenia!

Kako dobiti upvote?

Pridruži se nam v Discord strežniku!
Uporabi TeamSlovenia upvote bot!

Kako lahko tudi ti pomagaš, da bo @teamslovenia bot močnejši?

Delegiraj steem power - 50 SP - 100 SP - 500 SP - 1000 SP - Po želji!
Sledi upvotom od @teamslovenia - Navodila


Ta projekt podpira Steem Witness @fbslo - Glasuj zdaj!

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.13
JST 0.030
BTC 64724.35
ETH 3436.21
USDT 1.00
SBD 2.55