TeamSlovenia Discord

in #teamslovenia6 years ago (edited)

Discord Kanal #teamslovenia -- Upvote Bot & Trail

V Slovenski Steem skupnosti #teamslovenia imamo že nekaj časa Discord strežnik.
Pred 2 mesecema sem mu dodal tudi upvote bota, ki ima trenutno 622 SP (Hvala @seckorama in @marjanko za delegiran SP).
Od včeraj pa je na SteemAuto.com tudi @teamslovenia curation trail, s katerim lahko "sledite" upvotom računa @teamslovenia.

Pojdite na SteemAuto in se prijavite prek SteemConnecta.

Pojdite na "Curation Trail" in poiščite "teamslovenia"

Kliknite "Follow"

V nastavitvah lahko nastavite Voting weight in zamik (priporočam 14-15 minut).

Pridružite se nam

https://discord.gg/G4fMMfB

Če želite, lahko tudi delegrate nekaj steem powerja računu @teamslovenia --> http://fbslo.net/tools/delegate.html


@fbslo

27496184_2012467288996553_1171355060_n.png(Klikni gumb!)

(Pojdi na https://steemit.com/~witnesses in vpiši fbslo na dnu strani.)


Preberi mojo Witness Napoved in glasuj za @fbslo za Steem witness.

Sort:  

Hvala za ves tvoj trud.

Carji!

Legend!

I like it :)

Hi @fbslo!

Your post was upvoted by @steem-ua, new Steem dApp, using UserAuthority for algorithmic post curation!
Your UA account score is currently 5.123 which ranks you at #885 across all Steem accounts.
Your rank has not changed in the last three days.

In our last Algorithmic Curation Round, consisting of 726 contributions, your post is ranked at #169.

Evaluation of your UA score:
  • You've built up a nice network.
  • The readers appreciate your great work!
  • You have already shown user engagement, try to improve it further.

Feel free to join our @steem-ua Discord server

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.13
JST 0.030
BTC 64741.88
ETH 3457.21
USDT 1.00
SBD 2.55