[EN/PL] 10/10/2018 Daily free ebook from Packt Publishing / Codzienny darmowy ebook od Packt Publishing

in programming •  7 months ago

asdf.jpg

English Version

Everyday Packt Publishing under this link https://www.packtpub.com/packt/offers/free-learning provides one free ebook. It's known publishing house with lot's of good quality ebooks and videos from programming, networks, big data, cloud&virtualization, hardware, web/game development and others.

To get the free ebook enough to register (or login to existing account), go to the link above and click Claim Your Free eBook. Your ebook will be added to your account permanently. Remember! It's one-day offer. If you miss, the opportunity may not repeat itself.


Today in offer Modern Python Cookbook

Link to book description https://www.packtpub.com/application-development/modern-python-cookbook

This book comes with over 100 recipes on the latest version of Python. The recipes will benefit everyone ranging from beginner to an expert. The recipes will touch upon all the necessary Python concepts related to data structures, OOP, functional programming, as well as statistical programming. You will get acquainted with the nuances of Python syntax and how to effectively use the advantages that it offers. You will end the book equipped with the knowledge of testing, web services, and configuration and application integration tips and tricks.

Polish Version

Codziennie Packt Publishing pod tym linkiem https://www.packtpub.com/packt/offers/free-learning udostępnia jeden bezpłatny ebook. Jest to znane wydawnictwo z dużą ilością dobrej jakości e-booków i filmów, z tematów programowania, sieci, big data, cloud computing i wirtualizacji, hardware, tworzenia stron internetowych / gier i innych.

Aby bezpłatnie pobrać ebook wystarczy zarejestrować się (lub zalogować się na istniejące konto), przejść do powyższego linku i kliknąć Claim Your Free eBook. Ebook zostanie na stałe dodany do naszego konta. Pamiętaj! Jest to oferta jednodniowa. Jeśli przegapisz okazję może się już nie powtórzyć.


Dzisiaj w ofercie Modern Python Cookbook

Link do opisu książki: https://www.packtpub.com/application-development/modern-python-cookbook

Ta książka zawiera ponad 100 przepisów na temat najnowszej wersji Pythona. Receptury przyniosą korzyści wszystkim, od początkującego po eksperta. Receptury będą dotyczyły wszystkich niezbędnych pojęć Pythona związanych ze strukturami danych, OOP, programowaniem funkcjonalnym, a także programowaniem statystycznym. Zapoznasz się z niuansami składni Pythona i jak skutecznie korzystać z zalet, jakie oferuje. Ukończysz książkę wyposażoną w wiedzę o testowaniu, usługach internetowych oraz wskazówki i sztuczki dotyczące konfiguracji i integracji aplikacji.


If You like this post, do not forget to upvote, comment or follow me @bargolis or resteem!

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Hi! I am a robot. I just upvoted you! I found similar content that readers might be interested in:
https://www.safaribooksonline.com/library/view/modern-python-cookbook/9781786469250/

This post has been upvoted for free by @minibot with 5%!
Get better upvotes by bidding on me.
More profits? 100% Payout! Delegate some SteemPower to @minibot: 1 SP, 5 SP, 10 SP, custom amount
You like to bet and win 20x your bid? Have a look at @gtw and this description!

Nie szanuję zbytnio Packt Publishing. Korekty książek są robione poprzez wyłapywanie jeleni na linkedin i githubie: zrób korektę za darmo, będzie do portfolio i dostaniesz ebook! Masz dwa tygodnie, oto trzysta stron z przykładowym kodem.
W takich warunkach książka nie może być dobrze sprawdzona.