Best Moment of the Debate

in politics •  3 years ago 

The very best moment of the debate, in case you missed it:
I told you he would fuck the chair

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

grappig, het is leuk om je vanavond te ontmoeten man,
weet je wel wat Petra's naam hier is?
Ik wil een chatkanaal voor Arnhemian wel maken -
full Steem ahead ;)

Was heel leuk! Volgende maand weer een meetup.
Ik denk @pejekel, zoiets vertelde ze gisteren.

oke, vet nu heb ik het
ik kijk voor de volgoende maand alweer uit
dat was echt super top
ben zo blij dat ik ging .
Hey, blijf schreven - ik heb dezelfde naam bij steemitchat
ik zie je daar -

So wrong yet so funny and in the back of your mind you're thinking this could be true! :O

It's a great chair. The best chair. There's no other chair like it in the world. It was enjoyed bigly. :)

lol

Nobody respects chairs more than I do!