RE: My fishing days #2 perches / okonie / pike / szczupak

You are viewing a single comment's thread from:

My fishing days #2 perches / okonie / pike / szczupak

in polish •  last year 

Po deszczu najlepsza pora, gratulacje.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Dzięki wielkie, też tak uważam. Miałem piękne branie ale puste niestety ale widok prawie ściągniętej gumy z haka tez jest super. Pozdrawiam :D