RE: My fishing days #2 perches / okonie / pike / szczupak

You are viewing a single comment's thread from:

My fishing days #2 perches / okonie / pike / szczupak

in polish •  last year 

Dzięki wielkie, też tak uważam. Miałem piękne branie ale puste niestety ale widok prawie ściągniętej gumy z haka tez jest super. Pozdrawiam :D

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!