Sort:  

ja też, bardziej niż piwo wódkę (wyjątkiem jest absynt )
Vetuliani przekonał mnie do czerwonego wina i teraz pije je dla zdrowia :)
Uwielbiam też bulgotanie w trakcie fermentacji.

I ja wolę, dlatego choć w domu padały już propozycje zakupu aparatury "kolekcjonerskiej", trzymam się jednak winiarstwa. :)

Coin Marketplace

STEEM 0.16
TRX 0.03
JST 0.026
BTC 12882.04
ETH 412.84
USDT 1.00
SBD 1.01