Porno na Youtube

in polish •  7 months ago 

Jedną z rzeczy którą Google nie chce na swojej stronie to nagość i bardzo wyraźnie pokazuje to w swoich zasadach. Tak więc ja postanowiłem sprawdzić jak to się ma w praktyce czy faktycznie na Youtubie nie znajdziemy żadnych scen sexu?
Niestety długo szukać nie musiałem wystarczyło wpisać frazę "sex" i już znalazłem film który na tej platformie znaleźć się nie powinien

Dlaczego tak się stało? prawdopodobnie dlatego że film ma 1:20:00 i erotyczne sceny są poukrywane co sprawia że algorytm nie wychwycił ich. Co prawda na obronę Youtuba można powiedzieć że film jest od lat 18, ale to nie zmienia faktu że nie powinien znaleźć sie na tej platformie.

Jeśli tamten film dało się jakoś usprawiedliwić to ten już mnie. Jest to faktyczne porno, a na dodatek nie ma ograniczenia wiekowego. Jako społeczność musimy dbać o to żeby takie filmy były zgłaszane i jak najszybciej zdejmowane.

Jak widać na platformie są sporo problemy z utrzymaniem czystości serwerów pomimo ciągle rozwijających się algorytmów. Sięgają one tego stopnia że niektórzy urządzają sobie z tego sposób na życie, choć budowanie domu bez porządnych podwalin może skończyć się dla takich użytkowników upadkiem z wysokości.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @werpoli! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes received
Award for the number of posts published

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemitBoard Ranking update - Steem Power, Followers and Following added

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!