Archiciekawostki #09 [Wydatek Millennium]steemCreated with Sketch.

in polish •  10 months ago 

Chociaż zazwyczaj starałam się unikać opisywania konkretnego, istniejącego budynku to pomimo tego, dzisiaj zdecydowałam się na krótkie przedstawienie historii O2 Areny.
Szeroko pojęta architektura od zawsze ściśle łączyły się z polityką. Już nie raz można było to dostrzec w poprzednich Archiciekawostkach. Millennium Dome jest kolejnym, świetnym przykładem jak polityka oddziałowywuje na formę i funkcję.
Więcej można znaleźć w książce D. Sudjic'a "Kompleks gmachu", która bez skrupułów ujawnia wszystkie namiętności i ambicje polityków, dyktatorów i ich architektów.

Millennium Dome

Jest to jeden z największych budynków jakie kiedykolwiek powstały.
Wzniesiony został w Londynie z okazji nowego tysiąclecia, aby uczcić to wydarzenie i przyciągnąć uwagę narodów całego świata. (Tego zdania była ówczesna partia rządząca. Jak wiele poprzedników i następców, każdy chciał się zapisać w historii architektury, bądź wywołać określone emocje...)


Projekt Rogersa
źródło

Otwarty 31 grudnia 2000 roku Dome stał się obiektem kontrowersyjnym.
Do końca nie było wiadomo jaką dokładnie miał pełnić funkcję i wątpiono w sens jego budowania.
Z racji nieprzemyślanych potrzeb społeczności oraz naglącego czasu, kwestie wykorzystania wnętrza przez długi czas nie były rozwiązane. Wiele możliwości aranżacyjnych dawał jednak podwieszany dach, dzięki któremu problem przeznaczenia można było odłożyć na później.


Teren budowy
źródło

Nie trzeba się domyślać jak droga była to inwestycja... Pierwotny kosztorys wynosił 758 milionów funtów, natomiast dodając jeszcze inne koszty (np. zakup gruntu) budowa wyniosła 905 milionów funtów. Niemal całość kosztów pokryły pieniądze podatników.


O2 Arena obecnie
źródło

Na słowa krytyki i pytania po co ten gmach ma powstać ówczesny premier wypowiadał się w sposób pełny entuzjazmu. Twierdził, że Millenium Dome ściągnie oczy całego świata na Wielką Brytanię, będzie to pokaz ducha przyszłości i kreatywności Brytyjczyków, jako najbardziej kreatywnego narodu na świecie. Będzie to miejsce rozrywki niczym Disney World oraz edukacji, dzięki licznym wystawom i muzeum. Ludzie z całego świata będą się zjeżdżać i spędzać najlepsze chwile swojego życia.

Budynek jednak nie spełnił oczekiwań inwestorów. Zainteresowaniem cieszył się przez pierwszy rok, później wszystko ucichło... Obecnie zwany jako O2 Arena zawiera wiele sal o komercyjnym przeznaczeniu i jest jedną z największych hal sportowo-widowiskowych na świecie.

Informacje:

  • architekt: Richard Rogers
  • największy dach na świecie
  • 12 stumetrowych masztów symbolizujących 12 miesięcy w roku
  • średnia 365m jako wszystkie dni w roku
  • wybudowany w 1999 roku z okazji nowego tysiąclecia
Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @vvasy! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 400 upvotes. Your next target is to reach 500 upvotes.

Click here to view your Board of Honor
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

The Meet the Steemians Contest is over - Results are coming soon ...

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!