Sort:  

I o to mi właśnie chodziło Kasia! Cudownie jest sprawiać niespodzianki! Ja akurat jestem w tym ekspertką :) Piękne kolczyki tworzysz! To czysta przyjemność je nosić ;) Rób Kochana dalej to co robisz!

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.03
JST 0.041
BTC 10857.48
ETH 373.80
USDT 1.00
SBD 0.97