You are viewing a single comment's thread from:

RE: Dlaczego nie możesz znaleźć (lepszej) pracy? - OKIEM PRACODAWCY

in #polish3 years ago (edited)

Ogólnie fajne rady i z pewnością można coś wywnioskować, tylko nie podoba mi się troszkę postać Pani Jadzi :)
Często Pani Jadzia nie jest tylko sekretarką a wręcz jest kimś w rodzaju Office Managera, bynajmniej u mnie w firmie tak jest i dlatego stanę w obronie "Pani Jadzi" jaką ja znam :D wiem że ma dużo pracy. Chociaż na pewno zdarzy się gdzieś jak to ująłeś leniwa osoba plotkująca na fejsie :D

Dodam tylko że kiedyś do mnie do firmy ktoś złożył CV na 12 stron, wraz ze spisem treści na pierwszej stronie, za to innym razem ktoś przeniósł umówioną rozmowę kwalifikacyjną, przy użyciu swojej mamy która zadzwoniła nie bezpośrednio do rekrutera, lecz na firmową infolinię :D

Sort:  

Pewnie, że tak. Przecież na głowie pani Jadzi bardzo często stoi cała firma, zwłaszcza w małych przedsiębiorstwach. Dlatego szukając pracy my powinniśmy wychodzić z zaangażowaniem, zamiast czekać na telefon, który może nigdy nie zadzwonić :-)

Zastanawiam się tylko czy czasem jakiś pracodawca nie odbierze tego jako nadgorliwość ? Raczej nie powinien ale jest taka możliwość, pewnie ma też wiele znaczenia to jak się zachowamy podczas przyjścia.

Może być tak jak piszesz, bo nie przewidzimy wszystkich sytuacji, ale w momencie kiedy pojawia się ogłoszenie danej firmy o poszukiwaniu pracownika dostaje ona kilkaset maili i normalną drogą czasem trudno się przebić. Często o zaproszeniu na rozmowę kwalifikacyjną decyduje zatem przypadek, szcześliwe losowanie.

Coin Marketplace

STEEM 1.17
TRX 0.14
JST 0.134
BTC 57522.64
ETH 3905.52
BNB 663.07
SBD 7.14