500+ dla amerykan?

in #polish2 years ago

Czyżby amerykanie też potrzebowali 500+ dla poprawy dzietności?
Poniższa statystyka przedstawia stany w USA, w których więcej ludzi umiera, niż się rodzi. Niby jeszcze nie jest najgorzej, aczkolwiek wiele wskazuje na to, że rozwój techniczny cywilizacji, na razie nie idzie w parze z dzietnością. A świadczyć mogą o tym statystki z innych wysoce rozwiniętych państw na świecie.

usa births vs deaths.png

Sort:  

Czy nadrzędnym celem życia człowieka winna być prokreacja? A może każdy ma prawo wyznaczyć sobie dla życia własnego cel własny? Programy socjalne nie mają służyć ludności jakiegoś obszaru Świata lecz tym, którzy owe programy 'uruchamiają' - to oni je obmyślają. Czemu polityk miałby nie przekupywać ludzi ich własnymi pieniędzmi lub pieniędzmi innych ludzi, póki to nie jego pieniądze są rozdawane? A może to: link

Myślę, że prokreacja nie jest celem życia człowieka, choć na pewno jest to dla wielu ważną rzeczą pozostawić swoje geny i przedłużyć trwanie swojego rodu.

Zgadzam się z Tobą, że to jest czysta socjotechnika "sprzedaży" swojej partii czy jednostki jako tej najlepszej dla pozostania lub uzyskania władzy. I jest tak jak, piszesz, odbywa się to za nasze pieniądze a w sumie to za naszą pracę, bo pieniądze należą do banków lub w wypadku USA, FEDu.

Widziałem już kiedyś ten materiał o Anarchokapitalizmie i powiem, że świat idzie w podobnym kierunku. Uważam, że kapitalizm zostanie w najbliższych latach zastąpiony Korporacjonizmem i będzie on miał sporo z Anarchokapitalizmu.
Jednak jak zwykle czas wszystko zweryfikuje ; )

Congratulations @szymonwsieci! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You received more than 6000 upvotes. Your next target is to reach 7000 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

500+ nie służy poprawie dzietności.
Już bardziej viagra, ale jej to akurat amerykanie mają pod dostatkiem.

Jak to nie? Przecież tyle patologicznych rodzin narobiło nowych dzieciaków, że w jakimś stopniu poprawiło to dzietność ; )

Nie, nie narobiło. Statystyki mówią, że po wprowadzeniu 500+ dzietność wzrosła nieznacznie, a potem znów spadła. To poniżej oczekiwanego wyniku, szczególnie, że przewidywano, że teraz powinna nawiedzać nas inwazja narodzin. Dlaczego? Ano dlatego, że mamy maksymalną ilość osób w wieku produkcyjnym i w zakresie wieku, w którym ludzie w Polsce decydują się na dzieci.

Już najprawdopodobniej nigdy w historii tego kraju nie będzie aż tyle osób w tym wieku. Powinniśmy być w maksimum narodzin teraz. Tymczasem dzietność jest nadal bardzo nisko.
W tym artykule też kilka innych detali z mocniej politycznym wydźwiękiem https://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/500-nie-ratuje-polski-przed-zapascia,114,0,2417010.html

Spokojnie, życie nie lubi próżni. Jeśli polaków zabraknie na tych ziemiach to znajdą się inne nacje, które wypełnią tą lukę prędzej czy później. W każdym razie myślałem, że dużo bardziej się poprawiła sytuacja z narodzinami widząc ile nowych dżesik i brajanków narobiła patologia. Może widzę to inaczej ze względu na to, że mieszkam w Katowicach, które są sporą aglomeracją.

Inną sprawą jest fakt, że piramida finansowa osZUSt w końcu upadnie i być może powstanie w końcu coś normalnego w tym kraju o ile prędzej UE nie zniesie granic i zostaniemy landem.
No nic, czas zweryfikuje ; )

Coin Marketplace

STEEM 0.97
TRX 0.13
JST 0.136
BTC 55765.38
ETH 2426.36
BNB 577.58
SBD 8.06