You are viewing a single comment's thread from:

RE: 500+ dla amerykan?

in #polish2 years ago

Czy nadrzędnym celem życia człowieka winna być prokreacja? A może każdy ma prawo wyznaczyć sobie dla życia własnego cel własny? Programy socjalne nie mają służyć ludności jakiegoś obszaru Świata lecz tym, którzy owe programy 'uruchamiają' - to oni je obmyślają. Czemu polityk miałby nie przekupywać ludzi ich własnymi pieniędzmi lub pieniędzmi innych ludzi, póki to nie jego pieniądze są rozdawane? A może to: link

Sort:  

Myślę, że prokreacja nie jest celem życia człowieka, choć na pewno jest to dla wielu ważną rzeczą pozostawić swoje geny i przedłużyć trwanie swojego rodu.

Zgadzam się z Tobą, że to jest czysta socjotechnika "sprzedaży" swojej partii czy jednostki jako tej najlepszej dla pozostania lub uzyskania władzy. I jest tak jak, piszesz, odbywa się to za nasze pieniądze a w sumie to za naszą pracę, bo pieniądze należą do banków lub w wypadku USA, FEDu.

Widziałem już kiedyś ten materiał o Anarchokapitalizmie i powiem, że świat idzie w podobnym kierunku. Uważam, że kapitalizm zostanie w najbliższych latach zastąpiony Korporacjonizmem i będzie on miał sporo z Anarchokapitalizmu.
Jednak jak zwykle czas wszystko zweryfikuje ; )