Portfel do bitcoina online.. szybki do transakcji

in polish •  11 months ago 

Bardzo wygodny i anonimowy portfel

używam go do opłacania inwestycji jak i za zakupy w wersji mobilnej tez równie dobrze się sprawdza

posiadasz konto na blockchain wallet?

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @stterran! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

You got a First Reply

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard!


Participate in the SteemitBoard World Cup Contest!
Collect World Cup badges and win free SBD
Support the Gold Sponsors of the contest: @good-karma and @lukestokes


Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!

tak posiadam i czasami z niego korzystam :D

Jeden z najgorzej zabezpieczonych portfeli...
Jak dla mnie to portfele online to największy shit jaki istnieje...
Nie polecam korzystania z tego typu portfeli a jeśli już mamy taką potrzebę to nie radzę tam przechowywać większych ilości monet ;)