Żołnierze AK Cichociemni- rekonstrukcja wydarzeń w Brzozowie Starym 27.05.2018r

in polish •  last year

IMG_20180527_140524511.jpg

Żołnierze AK Cichociemni – spadochroniarze AK-Ekipa Jacket byli trzecią z kolei ekipą Cichociemnych, ale pierwszą przeznaczoną do dywersji.

IMG_20180527_135055171_HDR.jpg

Brzozów Stary jest miejscem gdzie zginęli pierwsi cichociemni na polskiej ziemi. Zrzut miał miejsce w nocy 27/28 XII 1941 - akcja nosiła kryptonim "Jacket". Osoby przerzucone do kraju podczas tego zrzutu:
dowódca por. naw. Mariusz Wodzicki
rtm. Marian Jurecki "Orawa"
mjr dypl. Maciej Kalenkiewicz "Kotwicz"
kpt. Alfred Paczkowski "Wania"
kpt. Andrzej Świątkowski "Amurat"
ppor.Tadeusz Chciuk "Celt" - kurier Delegatury Rządu na Kraj
kpr. Wiktor Strzelecki "Buka" - kurier Delegatury Rządu na Kraj

W walce z Niemcami nazajutrz po skoku zginęli rtm. Marian Jurecki "Orawa" i por. inż. arch. Andrzej Świątkowski "Amurat".

Jako ciekawostkę można podać, że właśnie podczas tego zrzutu zostały do kraju przerzucone osoby, które dostarczyły plan wykonania sztandaru dla 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej

IMG_20180527_141501011_HDR.jpg

W ramach akcji „Jacket” w dniu 28.XII.1941 roku zrzucono grupę polskich spadochroniarzy na las koło Warszawy. Skoczkowie podzielili się na dwie grupy. „Kotwicz” z „Wanią” i dwaj kurierzy po potyczce z załogą posterunku niemieckiego we wsi Wszeliwy przebili się do Warszawy. „Orawa” i „Amurat” polegli podczas przekraczania granicy we wsi Brzozów Stary.
„SPADALI Z OBŁOKÓW, BY WALCZYĆ O WOLNOŚĆ I POKÓJ”.

IMG_20180527_135422407.jpg

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @slawcik326,
Your post "Żołnierze AK Cichociemni- rekonstrukcja wydarzeń w Brzozowie Starym 27.05.2018r" hast just been Resteemed !!! 😻😻😻
Just keep being with me. Cheers..


😝😝😝 If you want's to stop me, Please Unfollow @tow-heed😻🙃😻

Congratulations @slawcik326! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 1 year!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Do not miss the last post from @steemitboard:

Are you a DrugWars early adopter? Benvenuto in famiglia!
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!