Społeczna Inicjatywa Narkopolityki - o naszej organizacji

in #polish3 years ago

Społeczna Inicjatywa Narkopolityki

Kim jesteśmy

Jesteśmy organizacją non-profit działającą na rzecz redukcji szkód związanych z zażywaniem substancji psychoaktywnych. Działalność rozpoczęliśmy jako sieć kół naukowych przy szkołach wyższych. Opowiadamy się za polityką narkotykową, której podstawą są badania naukowe, a także poszanowanie wolności i godności człowieka.

Nasze działania

Dążymy do zmiany prawa związanego z substancjami psychoaktywnymi - dekryminalizację posiadania narkotyków na własny użytek, a także legalizację niektórych substancji do użytku w celach medycznych w uzasadnionych przypadkach. Wspieramy ideę redukcji szkód i umożliwianie osobom uzależnionych dostępu do różnorodnych i skutecznych form leczenia.

Partyworking

Od 2015 roku zajmujemy się również partyworkingiem, czyli pracą między ludźmi na imprezach i festiwalach muzycznych. Praca ta obejmuje sprzedaż odczynników sprawdzających obecność wybranej substancji, edukację na temat substancji i ich mieszania, czy pilnowanie osób przeżywających trudne momenty. Naszym celem nie jest propagowanie używania substancji psychoaktywnych, lecz zapewnienie bezpieczeństwa osobom, które mimo ostrzeżeń się na ich używanie zdecydują.
Na imprezach zapewniamy również wodę, owoce, zatyczki do uszu i prezerwatywy.

CapturFiles_2665.png

Materiały edukacyjne

Przy naszej pracy wykorzystujemy stworzone przez naszych grafików i wolontariuszy materiały edukacyjne. Jednym z najczęściej wykorzystywanych materiałów jest ulotka nt. miksowania substancji psychoaktywnych.

TripsitA4.jpg

Możemy także pochwalić się aplikacją edukacyjną, która zawiera informację o ponad 350 substancjach psychoaktywnych, 1700 wyników testów kolorymetrycznych. Zawiera ona również kalkulator, który pomaga przy identyfikacji substancji za pomocą analizy TLC.

baner_apka-copy.jpg

Badania substancji zastępczych

Mimo prowadzonych przez rząd działań, dopalacze cały czas są obecne na polskim rynku. Dlatego też za darowizny, jak i uzyskane granty prowadzimy analizę produktów dostępnych w sklepach z dopalaczami. Wyniki takich analiz publikowane są na naszej stronie, a w przypadku kiedy substancja stanowi szczególne zagrożenie dla zdrowia użytkownika prowadzimy kampanie ostrzegawczą w mediach społecznościowych.
Nie gwarantuje to jednak, że spożywanie takich produktów jest bezpieczne.

21167865_1460239544053002_6749069654249705367_o.jpg

Nasza strona internetowa

Możecie ją znaleźć pod adresem www.sin.org.pl, a znajdziecie na niej stworzone przez nas materiały edukacyjne, informacje o prowadzonych działaniach, a także sklep w który możecie zakupić produkty związane z redukcją szkód - m.in. testy kolorymetryczne, nauszniki i prezerwatywy.

Wsparcie

Jeśli studiujesz prawo, socjologię, zdrowie publiczne lub inny pokrewny z narkotykami kierunek, możliwe jest odbycie u nas stażu, a w przyszłości być może praca zawodowa.
Jesteśmy otwarci na wszelkiego rodzaju współpracę akademicką, medialną, a także jesteśmy otwarci na wolontariat.

Możliwe jest również wsparcie finansowe, o którym dowiecie się na naszej stronie - https://sin.org.pl/wsparcie/. Również środki uzyskane z publikacji tego artykułu trafią do naszej organizacji.

Artykuł został opublikowany za zgodą i w imieniu Społecznej Inicjatywy Narkopolityki.

Sort:  

SIN na steemit, ale jaja :D
Wielki szacunek za to co robicie, powodzenia :)

Bardzo ciekawe. Ile utrzymuje sie thc na testach na śline? Mialem robiony taki w pracy. Wykrywał również inne składniki, a nawet ciąże.

Jeśli chodzi o proste testy ślinowe to po 24 godzinach powinno być OK - w praktyce szybciej, jeśli zadba się dokładnie o higienę jamy ustnej łącznie z policzkami i językiem. Dla ekstra pewności należy mieć 3 dni przerwy. Gorzej z innymi, dokładniejszymi testami laboratoryjnymi np. na mocz i krew - metabolity THC potrafią na długo zostać w tkance tłuszczowej.

Z dumą chciałbym się pochwalić, że ten artykuł to moja inicjatywa w ramach wolontariatu ;-)

Gloryfikujesz gandzie? Wiesz komu możesz wciskać, że to naturalne. Że niby lepsze od gorszego, to dobry przykład? Wywalone w taki wykład..........

Cześć. Nie gloryfikujemy żadnych substancji. Akceptujemy to, że mamy niewielki wpływ na to CZY ludzie używają substancji psychoaktywnych i zajmujemy się edukacją JAK to robić bezpieczniej, jeżeli i tak zamierzają to robić.

Naszym celem jest ograniczenie ryzyka związanego ze stosowaniem substancji psychoaktywnych. Uważamy natomiast, że dotychczasowa polityka zakazów i restrykcji nie rozwiązała problemu narkotyków, a nawet w wielu miejscach go drastycznie zaogniła (np. dopalacze), dlatego staramy się uzupełniać starania organów ścigania poprzez edukację, profilaktykę i pomoc samym użytkownikom.

Bo tak, niektóre narkotyki są gorsze od innych. Trawka nie zabija tak jak jej syntetyczne zamienniki.

Jurek

Congratulations @sin-pl! You received a personal award!

1 Year on Steemit

Click here to view your Board

Do not miss the last post from @steemitboard:

Christmas Challenge - The party continues
Christmas Challenge - Send a gift to to your friends

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @sin-pl! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 2 years!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Sneaky Ninja Attack! You have been defended with a 2.53% vote... I was summoned by @yumoto353! I have done their bidding and now I will vanish...Whoosh

Congratulations @sin-pl! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

You made your First Vote
You got a First Vote

Click on any badge to view your own Board of Honor on SteemitBoard.
For more information about SteemitBoard, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

By upvoting this notification, you can help all Steemit users. Learn how here!

Your Post Has Been Featured on @Resteemable!
Feature any Steemit post using resteemit.com!
How It Works:
1. Take Any Steemit URL
2. Erase https://
3. Type re
Get Featured Instantly – Featured Posts are voted every 2.4hrs
Join the Curation Team Here

The @OriginalWorks bot has determined this post by @sin-pl to be original material and upvoted it!

ezgif.com-resize.gif

To call @OriginalWorks, simply reply to any post with @originalworks or !originalworks in your message!

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.03
JST 0.039
BTC 10885.31
ETH 358.53
USDT 1.00
SBD 0.97