You are viewing a single comment's thread from:

RE: Mam i ja! KOLCZYKI @VOITAKSOUTACHE - MUST HAVE KAŻDEJ KOBIETY!

in #polish2 years ago

Rozumie bardzo dobrze Twoją reakcję jak i innych PAŃ odwiedzających Twój wpis. Mam tak samo jak kupię sobie dobry sprzęt wędkarski. Ważne aby zadowolenie z zakupu cieszyło nas długo, a już dużym plusem jest jak ktoś nam w tym kibicuje.
Wszystko ładnie pasuje, odzienie idealnie się wkomponowało. No właśnie co do czego się wkomponowało? Troszkę nie ogarniam - no cóż, tak to jest z facetami. Pozdrawiam.

Sort:  

Dzięki @shogunma! - chyba właśnie dlatego Panowie są z Marsa a Panie z Wenus - byłoby strasznie nudno gdyby było inaczej :)

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.03
JST 0.041
BTC 10845.45
ETH 370.14
USDT 1.00
SBD 0.97