You are viewing a single comment's thread from:

RE: [Tematy Tygodnia #37] Lotto - realna szansa na wygranie milionów, czy zwykłe oszustwo?

in #polish3 years ago (edited)

Ludzie grają, bo wierzą w szczęśliwy traf od życia. Jednak realia są takie, że właściciele wiedzą, czy będzie kumulacja czy nie, bo zdolne są tego komputery od 20 lat jak bym powiedział więcej. Większa kontrola. Po co ktoś spyta? Co by było gdyby kumulacje się nie robiły tak z zwykłego szczęścia trafiania przez grających. Mniejsze zainteresowaniem graniem i mniejsze kwoty wydane na kupony. Polityka takiej firmy jak totolotek to np: dostaną 20 mln złotych to 10 mln jest kumulacją. To reszta kosztuje maks 2 mln.Czyli 40% idzie jako czysty zysk to czego więcej chcieć.

Sort:  

Pewnie masz rację, ale kumulacje częściej się zdarzają, bo są 3 losowania w tyg, a nie tak jak dawniej tylko w sobotę. Powstało też więcej punktów lotto i cena samego zakładu podrożała z 2 zł na 3 zł.

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.03
JST 0.030
SBD 3.26