RE: Marianne i jej "łokieć penisisty", czyli o tym, że miłość jest wszędzie.

You are viewing a single comment's thread from:

Marianne i jej "łokieć penisisty", czyli o tym, że miłość jest wszędzie.

in polish •  last month

zasłuchałam się.
jak dla mnie, to mogłabyś opowiadać: dramat sportowy, horror, pornol, western lub relację z sejmu - obojętnie - słuchałabym jak zaczarowana 😍

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

❤️

Ubarwione relacje z sejmu... To mogłoby być ciekawe ;)