You are viewing a single comment's thread from:

RE: Jak ptak jak dziki ptak - czas ruszyć w drogę

in #polish3 years ago

odważnie, pięknie.
tak jak trzeba.

choć nie każdy ma siły i desperację.
(by zawalczyć o siebie)

trzyma się tu kciuki

Sort:  

Jest dobrze, chociaż ciężko ... układam i sklejam się tak by nie być w milionach kawałków