Sort:  

Już prawie 9. Te moje przemyślenia już od dłuższego czasu się kotłują w głowie. Obserwuję też jego kolegów i koleżanki z klasy pod tym kątem. Różnie to wygląda.

Moim zdaniem w tych czasach trzeba pokazywać i uczyć ponieważ będą odstawać od rówieśników. Ale wszystko pod kontrolą żeby tego nie nadużywał ;)

Coin Marketplace

STEEM 0.24
TRX 0.08
JST 0.040
BTC 28936.33
ETH 1773.97
USDT 1.00
SBD 2.53