You are viewing a single comment's thread from:

RE: [EN] "Steemit vs. Taxes" by Beata Marek from Cyberlaw.pl - guest entry. [PL] Wpis gościnny Beaty Marek na temat rozliczania dochodów uzyskanych w serwisie Steemit

in #polish3 years ago

Wielkie dzięki za "pocałunek wieloryba" na moim komentarzu ^_^ Pomagasz studentowi informatyki w ogarnięciu finansów. :3 Widzę że "software developer" jest wpisany na Twoim profilu, może też studiowałeś informatykę? :) Zostawiam followa i pozdrawiam! :D

Sort:  

tak, Informatykę na Politechnice Wrocławskiej, Wydział Podstawowych Problemów Techniki :)

Witam proszę mi odpowiedzieć jest Pan autorem tego artykułu Autorem gościnnego wpisu jest Krzysztof ‘Noisy” Szumny.Pozdrawiam

Coin Marketplace

STEEM 0.16
TRX 0.03
JST 0.026
BTC 13126.84
ETH 412.83
USDT 1.00
SBD 1.00