Wymarzony dom - raport #4

in #polish5 years ago (edited)

IMG_20190416_183308.jpg

Postęp prac elektrycznych

Minęło trochę czasu od ostatniego raportu. Praca na budowie trwa.
Niestety ze względu na to, że pracuję około 25km od budowy trochę czasu mija zanim dojadę na budowę. Stąd postęp prac jest dość powolny... Ratują mnie weekendy, podczas których wiadomo zrobić można więcej. Na chwile obecną instalacja elektryczna na poddaszu jest praktycznie skończona (zostało wykonanie przebicia na strych i doprowadzenia tam obwodu zasilania szafy rack z routerami, rozdzielaczami anten, monitoringu itp.

Na parterze zostało zrobienie obwodów w garażu. Niestety chwilowo jest tam jedna wielka graciarnia więc pewnie zostaną te prace przesunięte na później.

Między czasie nauczyłem się kilku ważnych rzeczy. Przede wszystkim rozdzielnica musi być mega przewymiarowana inaczej po porstu nie ma szans się pomieścić z aparatami. W moim wypadku będę zmuszony rozbić obwody na dodatkowe dwie sub rozdzielnice. Jedna na piętrze a druga w garażu.

Z ciekawszych rzeczy, powoli dochodzę do wprawy z prowadzeniem tras kablowych. Myślę, że przy budowie kolejnego domu będę już w tym specjalista (;P)

Inne prace

Dostałem wsparcie od Teścia, który wykonał instalację wody użytkowej. Wszystko robione w PEXIe zaciskanym. Częściowo polski Kisan, częściowo Wavin. Niestety nie tak łatwo kupić w mojej okolicy Kisana więc brakujące elementy musiały być dokupione innej firmy. Na szczęście zaciskarka do złączek jest uniwersalna więc nie będzie z tym problemu.

W kolejnym wpisie pokaże kilka zdjęć i opiszę co dalej :)
Pozdrawiam


Sponsored ( Powered by dclick )
Steemit Habits: Day 22 of 61.

I'm doing a 61-Day Habit Challenge and I need your h...

Sort:  

This post is supported by $0.19 @tipU upvote funded by @grecki-bazar-ewy :)
@tipU voting service: instant upvotes + profit sharing tokens | For investors.

Coin Marketplace

STEEM 0.27
TRX 0.11
JST 0.031
BTC 67863.38
ETH 3708.58
USDT 1.00
SBD 3.65