RE: Marianne i jej "łokieć penisisty", czyli o tym, że miłość jest wszędzie.

You are viewing a single comment's thread from:

Marianne i jej "łokieć penisisty", czyli o tym, że miłość jest wszędzie.

in polish •  last month 

Co to za bezczelne uprzedmiotowienie mezczyzn, skandal!

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Nic podobnego. To przecież setki dzielnych... tych... no, razem uratowali Olliego!