Kopiec Piłsudskiego w Lesie Wolskim w Krakowie

in polish •  15 days ago  (edited)

W Krakowie znajduje się pięć kopców. Jednym z nich jest usypywany w latach 1934-37 Kopiec Józefa Piłsudskiego. O burzliwej historii i dokładnym położeniu geograficznych możecie przeczytać na Wikipedii:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kopiec_Pi%C5%82sudskiego_w_Krakowie

Poniższe zdjęcia robione były podczas pięknego piątkowego popołudnia, przy mocno świecącym słońcu.W takich okolicznościach pierwszy raz zobaczyłem odnowiony kopiec.

Wcześniej byłem często na kopcach Kościuszki i Kraka.

Kopiec Józefa Piłsudskiego jest bardzo zadbany. Wybudowana jest scieżka na samą górę, bardzo podobna jak na Kopcu Kościuszki. Główne wejście to schody, dwa żywopłoty, krzyż i tabliczki informacyjne.

![]

Do góry wchodzimy ścieżkami serpentynami aż do samego szczytu, z którego rozpościera się wspaniały widok na cały Kraków, Balice, Kryspinów czy Zabierzów.

Z łatwością można wypatrzeć i poobserować dokładnie Bronowice. Widok pięknie uzupełnia się z widokiem z Kopca Kościuszki polożonym bliżej centrum, ale też w Lesie Wolskim.

Polecam zwiedzanie Kopca i spacer po okolicznym Lesie Wolskim, oraz zbieranie grzybów.

Wstęp na Kopiec jest darmowy.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Piękne widoki

Congratulations @radekj123!
Your post was mentioned in the Steem Hit Parade for newcomers in the following category:

  • Pending payout - Ranked 2 with $ 8,12

Congratulations @radekj123! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You received more than 50 upvotes. Your next target is to reach 100 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Dziękujemy za to, że jesteś częścią społeczności #pl-travelfeed! @tipu curate

Zapraszam do zapoznania się postami opublikowanymi w zeszłym tygodniu, twórcy tych postów liczą na Twój głos, zapraszam do głosowania, następnym razem to Twój post może walczyć o tytuł najlepszego postu tygodnia tagu #pl-travelfeed.

komentarz.png

Dowiedz się więcej o TravelFeed klikając na baner powyżej i dołącz do naszej społeczności na Discord.

Kuratorzy tagu #pl-travelfeed
@rozku & @lesiopm

Upvoted 👌 (Mana: 15/20)

Congratulations, Your Post Has Been Added To The Steemit Worldmap!
Author link: http://steemitworldmap.com?author=radekj123
Post link: http://steemitworldmap.com?post=kopiec-pilsudskiego-w-lesie-wolskim-w-krakowie


Want to have your post on the map too?

  • Go to Steemitworldmap
  • Click the code slider at the bottom
  • Click on the map where your post should be (zoom in if needed)
  • Copy and paste the generated code in your post
  • Congrats, your post is now on the map!