Modele rozliczenia w kampaniach Google Adwords

in polish •  last year 

W krótkim wpisie na blogu poruszyłem systemy rozliczeń w kampaniach Google AdWords.
Czyli za co tak na prawdę płacimy promując nasze materiały reklamowe. Jest to dość proste, choć osoby nie będące w branży pewnie nie wiedzą czym są skróty:

CPC- oplata za kliknięcie w naszą reklamę
CPM - opłata za 1000 wyświetleń naszej reklamy
CPV - opłata za pełne obejrzenia naszej reklamy wideo
CPA - opłata za akcję np. wypełnienie formularza.

W ramach ciekawostki dodam, że systemów rozliczeń jest więcej, ale te są najpopularniejsze.
Chcąc optymalnie wykorzystać te dostępne metody powinniśmy znać swoją branżę i jak w niej należy się reklamować. Ważne są też cele jakie chcemy osiągnąć poprzez reklamę.

Choć ja polecam (szczególnie osobom, które nie mają czasu) powierzyć dopasowanie samego modelu i prowadzenie kampanii firmie takiej jak moja, która po prostu za niewielką opłatę ok. 250 zł netto - przy mniejszych budżetach wszystko zrobi za Was.

Mimo opłaty na prowadzenie kampanii dla mnie - najczęściej jest to lepsze wykorzystanie budżetu na reklamę niż gdybyśmy trochę więcej przeznaczyli na reklamę i sami ją prowadzili, nie mając większego o tym pojęcia. Wtedy popularnie mówiąc "przepala" się budżet reklamowy - czyli wydajemy pieniądze, a mamy stosunkowo mały zysk z inwestycji (lub jego brak).

Wpis w którym rozszerzam trochę opis powyższych skrótów.
http://www.s90.pl/dostepne-modele-rozliczen-w-kampaniach-google-adwords-cpc-cpm-cpv-cpa/

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @ptaq! You have received a personal award!

1 Year on Steemit
Click on the badge to view your Board of Honor.

Do not miss the last post from @steemitboard:

Introducing SteemitBoard Ranking

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!