RE: Jakie obrazy z sieci możesz wykorzystać do swojego posta?

You are viewing a single comment's thread from:

Jakie obrazy z sieci możesz wykorzystać do swojego posta?

in polish •  2 years ago 

Dziękuję :). Będę miał trochę więcej czasu, to spróbuję poszperać i napisać, jak to jest w jeszcze kilku innych krajach. Nawet nie tylko na potrzeby steemit, ale też dla moich uczniów, których ścigam za błędy związane z prawem autorskim ;)

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!