You are viewing a single comment's thread from:

RE: Jakie obrazy z sieci możesz wykorzystać do swojego posta?

in #polish3 years ago

Po pierwsze, bardzo fajny tekst :)
Po drugie, mam pewne uzupełnienie w kwestii domeny publicznej. W każdym kraju mogą być inne regulacje dotyczące tego, kiedy i na jakich zasadach dzieło przechodzi do domeny publicznej. W Polsce jest to, jeśli dobrze pamiętam, 70 lat po śmierci autora albo opublikowaniu (w zależności, czy robił to dla siebie czy na czyjeś zlecenie np. zdjęcia wykonywane dla redakcji gazety). Domena publiczna nie zwalnia z obowiązku podania autora dzieła! W USA zasady są nieco bardziej liberalne. Do domeny publicznej trafiają też dzieła objęte prawem autorskim, jeśli zostały wykonane przez pracowników instytucji podlegających prawu federalnemu jak NASA czy FBI. Dotyczy to np. zdjęć, map, opracowań statystycznych.
Po trzecie, warto pamiętać, że zdjęcia opublikowane na facebooku lub twitterze należą do tych portali, więc możemy mieć problemy, jeśli takie fotografie opublikujemy, nawet jeśli jesteśmy ich autorami. Aby tego uniknąć można np. opublikować zdjęcie na steemit, a potem post z tym zdjęciem wstawić na facebooka czy twittera :).

Sort:  

Świetne uzupełnienie, dziękuję za nie bardzo! Gdybym mogła jeszcze edytować tekst to bym dodała, ale w tym momencie pozostaje mi zupvotowanie komentarza dla jego lepszego wypozycjonowania :)

Dziękuję :). Będę miał trochę więcej czasu, to spróbuję poszperać i napisać, jak to jest w jeszcze kilku innych krajach. Nawet nie tylko na potrzeby steemit, ale też dla moich uczniów, których ścigam za błędy związane z prawem autorskim ;)