RE: Kim jest delegat STEEM-u? (STEEM Witness) Podstawowe informacje

You are viewing a single comment's thread from:

Kim jest delegat STEEM-u? (STEEM Witness) Podstawowe informacje

in polish •  last year

@noisy czemu tak aktywna osobę w społeczności steem tak po cichutku zaczyna swoją działalność jako witness? Żadnego oficjalnego info nie było. Łatwo to przeoczyć gdy dowiaduję się o tym z komentarzy :)
@jamzed Skoro Noisy o Tobie wspomina to myślę że warto też i na Ciebie zagłosować.

Zagłosowałem na was!

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!