RE: Ministerstwo Finansów zabija rynek blockchain w Polsce

You are viewing a single comment's thread from:

Ministerstwo Finansów zabija rynek blockchain w Polsce

in polish •  last year 

W zeszłym roku powstało 27 118 stron nowych aktów prawnych ale obecna sytuacja paradoksalnie wynika z braku specyficznych przepisów dla kryptowalut.

Przedstawiona interpretacja opiera się na obowiązującym prawie które powstało zanim kryptowaluty stały się popularne. W momencie pisania prawa o PCC nikt nie wpadł na to że powstaną elektroniczne pieniądze (czytaj "kryptowaluty") i ktoś wpadnie na absurdalny pomysł klasyfikacji ich jako prawa majątkowego.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!