RE: Czy to koniec polskich giełd?

You are viewing a single comment's thread from:

Czy to koniec polskich giełd?

in polish •  last year 

Do weryfikacji krypto-krypto i wykonania odpowiednich obliczeń wystarczy aplikacja napisana na zlecenie. To nie żadna inżynieria kosmiczna, dowolna większa firma pisząca aplikacje to ogarnie nawet z modułem OCR do wczytywania papierowej dokumentacji transakcji.
Kwestia tylko doprecyzowania przepisów jak rozliczać takie transakcje lub mocniejszych nacisków politycznych. Mają na to całe 5 lat zanim nastąpi przedawnienie, więc po co się spieszyć skoro całą dokumentacje już pewnie dostali?

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!