Zapraszam do wpisu "Pułapki kredytowe Kowalskiego" Pozdrawiam!

in polish •  last year 


Wzięcie kredytu inwestycyjnego obecnie nie jest trudne a otoczenie tylko do tego zachęca. Atakowani z zewsząd informacjami o boomie gospodarczym, braku bezrobocia i rosnących cenach towarów, wzmagają chciwość i pożądanie...
https://steemit.com/polish/@piotrmajda/pulapki-kredytowe


▶️ DTube
▶️ IPFS
Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @piotrmajda! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on any badge to view your Board of Honor.
For more information about SteemitBoard, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last announcement from @steemitboard!

Do you like SteemitBoard's project? Vote for its witness and get one more award!